Publicerat 7 november, 2012

Bra med medskapande – men mer passion behövs

Under några veckor har fem studenter som läser andra året på medie- och kommunikationsvetenskapsprogrammet vid Umeå universitet undersökt hur Umeå2014 kommunicerar sina kärnvärden.

Arbetet är ett så kallat case-arbete där studenterna granskat en del informationsmaterial, kontoret i Rådhuset och personalen som jobbar där genom intervjuer och observationer. Därefter har studenterna arbetat fram en rapport med förslag till åtgärder.

I sin rapport kommer de bland annat fram till att Umeå2014 kommunicerar kärnvärdet ”medskapande” tydligt genom hela organisationen. Nyfikenhet och passion är namnet på den kulturhuvudstadsansökan som ledde fram till Umeås utnämning till Europas kulturhuvudstad 2014, och även kulturhuvudstadsårets kärnvärden. I rapporten framhäver studenterna att Umeå2014 skulle kunna lyfta kärnvärdet ”passion” ännu mer och även göra ”mångfald” till kärnvärde för kulturhuvudstadsåret.

– Dessa värden har redan hög status inom Umeå2014, och kan därför lyftas för att skapa en mer tydlig bild av vad Umeå2014 är. Passion återfinns enligt casegruppens studier såväl i logotyp som hos personalen i form av en högt värderad egenskap. Mångfald kan i sin tur kopplas till både kulturhuvudstadsårets samiska tema och till mångfalden hos de anställda och deras perspektiv, skriver studenterna i sin rapport.

Studenterna presenterade sitt arbete för Umeå2014:s kommunikationsavdelning den 6 november 2012.

– Det här är en mindre rapport, men nog så intressant. Den innehåller många tänkvärda aspekter som vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete, säger Elisabeth Lind, kommunikationschef på Umeå2014.

Läs rapporten Case: Umeå2014 – en analys av kärnvärden och artefakter (PDF)

Umeå universitet samarbetar med Umeå2014 på olika plan – bland annat har många studenter valt att granska kulturhuvudstadsarbetet genom uppsatser och rapporter inom en rad olika ämnesområden. Ett annat större forskningsprojekt är Strategi, design och organisering i städers utvecklingsprocesser, som fokuserar på Umeå som kulturhuvudstad.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Bra med medskapande – men mer passion behövs