Publicerat 13 november, 2012

Kulturhistorisk skatt och nutida dokumentärfoto

Sune Jonsson Center för Dokumentärfotografi (SJCD), som kan bli ett stor attraktion vid Västerbottens museum, beviljas 2 miljoner kronor av Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott.

SJCD tar avstamp i den kände fotografen Sune Jonssons livsverk. Målet är att etablera en nationell plattform för den dokumentära fotografin genom att bland annat erbjuda utställningar, bildspel, visningar, seminarier, workshops och ett tillgängligt fotoarkiv.

Museet beviljades 2010 utvecklingsmedel från Kulturrådet och ägarna Umeå kommun och Region Västerbotten för tiden fram till och med juli 2013. De nu beviljade pengarna ska användas för aktiviteter under 2014.

”Viktigt för Umeå2014”
– Sune Jonsson och hans värv är något vi kan vara riktigt stolta över. Minst lika viktigt är att centret förenar denna kulturhistoriska skatt med nutida dokumentärfotografi, säger kulturhuvudstadsutskottets ordförande Marie-Louise Rönnmark (S).

Hon och flera andra ledamöter i utskottet betonar vikten av att Sune Jonsson Center har ett liv även efter 2014. Museet ska diskutera den långsiktiga driften med ägarna Umeå kommun och Region Västerbotten samt Kulturrådet.

Visa upp ett livsverk
Under kulturhuvudstadsåret kommer SJCD, som är knutet till Västerbottens museum, att visa upp det kulturarv som museet förvaltar av Sune Jonssons livsverk genom en stor retrospektiv utställning, en fotobok och många programaktiviteter under året, bland annat ett internationellt fotosymposium.

– Sune Jonssons dokumentära gärning är verkligen värd att lyftas fram ordentligt under kulturhuvudstadsåret 2014, säger Britta Lundgren, som är projektledare för Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.

I centret kommer det bland annat att hållas visningar, seminarier, workshops och kurser på temat dokumentärfotografi. Det finns planer för filmrum, forskarplatser och ett fotobibliotek. Centret ska bli en mötesplats för alla fotointresserade.

SJCD ska också presentera hur fotografer/skribenter idag undersöker aktuella ämnen i samtiden genom nya samarbetsformer, så kallade fotoresidens.

– Kulturhistoriska museer har ett uppdrag att undersöka, bevara och visa människors villkor i samhällsförändringen utifrån ett historiskt perspektiv, säger Britta Lundgren. Sune Jonssons livsverk är här en ovärderlig inspirationskälla.

Utställning i Riga
I samarbete med Europas andra kulturhuvudstad 2014, Riga i Lettland, planeras en utställning med bilder av den prisade fotografen Inta Ruka. Rigaborna ska även få lära känna Sune Jonssons bilder som ska presenteras på Fotografiska museet i Riga våren 2014, när staden för första gången arrangerar en fotomånad. Bilderna ska senare turnera på fotomuseer runt om i Europa.

– Vi går nu vidare med en omfattande detaljplanering framöver, säger Britta Lundgren. Invigningen blir i slutet av januari 2014 och vi väntar oss många intresserade besökare, däribland en stor gästande internationell publik.

Bilden: Edvin Jonsson,  Baggård, Nordmaling, 1960. Fotograf: Sune Jonsson.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Kulturhistorisk skatt och nutida dokumentärfoto