growth3

Publicerat 14 november, 2012

Tillväxt genom kultur och samarbete

Umeå2014 som motor för ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling fokuserades nyligen under en framtidsdialog mellan politiker, tjänstemän och aktörer från näringslivet.
– Det finns mycket kraft i kulturhuvudstadsåret som vi vill plocka fram hos oss alla, säger Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd och ordförande i Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott.

Samarbete var ett nyckelord under seminariet om kulturdriven tillväxt.

– Kulturen öppnar för innovativa lösningar och kreativitet som lockar kapital, investeringar, företagare och besökare till hela Norrland, konstaterar Jan Sturesson som jobbar globalt med offentlig sektor inom Pwc, Sveriges största revisions- och redovisningsbyrå.

Enligt statistik från Eurostat 2012 är Umeå en av Europas snabbast växande städer och har sedan 1970 satsat 80 procent mer än andra jämförbara städer på kultur.

– Vi ser detta som ett bevis på att kultur driver tillväxt. Jag är jätteglad att vi är kulturhuvudstad 2014. Allt arbete vi nu gör tillsammans innebär att vi skapar framtidstro. Jag är övertygad om att hela Norrland kommer att utvecklas med kulturhuvudstadsåret som ska ses som en hävstång och fortsättning för norra Sverige, säger Marie-Louise Rönnmark.

Jan Sturesson anser att Umeå2014 ger hela Norrland chans att skapa kulturdriven tillväxt.

– Man blir magnet och attraktiv för kapital, investeringar, företag, och för besökare. Men kulturhuvudstadsåret kräver en kraftsamling. Vi måste skapa varandras framgångar via vision, passion och mission, uppmanar Jan Sturesson.

Erfarenheter från tidigare kulturhuvudstäder
– Åbo, som var kulturhuvudstad  2011, räknar in produktionseffekter på 2,3 miljarder svenska kronor, drygt en halv miljard mer än förväntat. Kultur är inte utgiftsposter, det är en investering. Det är så vi tänker i vår investering och satsning i Umeå, säger Jan Björinge, vd för Umeå2014.

Vad räknar Umeå2014 med för resultat efter 2014 och framåt?

– Med ökad attraktionskraft ökar antalet studenter, inflyttare och nyckelpersoner till näringsliv, universitet, universitetssjukhus och offentlig sektor. För tidigare kulturhuvudstäder ökade turismen med 11 procent i snitt under året. Vår ambition är att öka turismen mer än snittet, säger Jan Björinge.

Tidigare kulturhuvudstäder har beskrivit vad satsningen resulterade i efter 5, 10 och 15 år. Det vanligaste svaret är: ”Det hände något med våra medborgare, hur vi ser på oss själva, staden och på möjligheterna. Vi vågar mer och har blivit mer proaktiva”.

– Detta har vi tagit fasta på när vi satt upp målen för Umeå2014. Det vi kallar kulturdriven tillväxt är växande medborgare, stad, kultur och idrottsektor, region, näringsliv och internationella relationer, säger Jan Björinge.

Turismen – en fortsatt växande bransch
Nyligen presenterade Norrlandsfonden sin konjunkturprognos där utvecklingen i norra Sverige jämförs med Sverige som helhet. Bransch för bransch visade dystra kurvor för bland annat orderingångar och antal anställda. En bransch avvek dock, turismen. Där är det fortsatt optimistiskt.

– Vi har en otrolig potential i besöksnäringen. Vi har kopplat ihop oss med Visit Sweden som gör sin största marknadsföring någonsin i Europa för Umeå2014. Svenska ambassaden och Svenska institutet samarbetar kring detta och vi söker samarbetspartners i näringslivet, säger Jan Björinge.

Samarbeten i regionen
Enligt Peter Roslund (s), ordförande i kommunstyrelsen Piteå, är Norrbotten på hugget för att lyfta och dra nytta av kulturhuvudstadsåret 2014. På eget initiativ öppnade Piteå, nyligen, ett representationskontor för Umeå2014.

– Vi har varit dåliga på att dela med oss tidigare. Men bjuder vi in varandra till samverkan kring kulturhuvudstadsåret, och inte ser varandra som konkurrenter, blir vi framgångsrika. Tillsammans stärker vi varandra.

– Vi måste öka samarbetet, konstaterade Lars Persson (fp) vice ordförande kommunstyrelsen Sundsvall.

Enligt Agneta Marell, professor, vice rektor Umeå universitet, är det ”oerhört viktigt att bidra till tillväxten i regionen och att utvecklas tillsammans”.

– Inför kulturhuvudstadsåret har vi tittat på vad vi kan göra för att stärka Umeå universitet och regionen. Vi har 30 sidor projekt listade, driver forskning kring kultur och Konstnärligt Campus är en del i satsningen. Umeå2014 är en ”win win situation” för oss.

Regionöverskridande projekt
Ola Kjellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten, informerade om att Umeå2014-projekt redan drivs i samarbete mellan olika konstellationer i kommunerna och i ständig dialog utifrån regionalt perspektiv. Exempelvis projekten River StoriesNorrländsk passion samt utställningar signerade slöjdkonsulenterna.

– Det byggs på olika håll, konstaterade han.

Marie-Louise Rönnmark underströk att den egna drivkraften är avgörande för framgång.

– Nu är vi inne i ett skede där alla känner att kulturhuvudstadsåret får vi inte missa. Men man kan inte sitta och vänta på andra, kraften kommer inifrån och underifrån.

Bilden: Jan Sturesson, Peter Roslund, Marie-Louise Rönnmark och Lars Persson

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Tillväxt genom kultur och samarbete