Publicerat 21 november, 2012

Umeå2014 och Sune Jonsson i centrum på fransk festival

När den nordiska kulturfestivalen Les Boréales invigdes i den franska staden Caën fredag den 16 november 2012 var Umeå2014 på plats. I ett samarbete med konstmuséet i Caën invigdes en utställning med Sune Jonsson, dokumentärfotograf knuten till Västerbottens museum.
Utställningen handlar om två världsfotografer som båda skildrat lantbrukarnas liv och villkor – Sune Jonsson under 1960-talets svenska jordbruksrationalisering och Walker Evans under 1930-talets depression. Fotograferna visas sida vid sida under den nordiska festivalen Les Boréales som ett led i Umeå2014:s internationella samarbete.Fotografen och författaren Sune Jonssons dokumentära gärning sträcker sig över ett halvt sekel. Sedan 1950-talet har han ägnat stor del av sitt liv åt att skildra den försvinnande småbrukarkulturen i Sverige. Tålmodigt och med respekt har han närmat sig människor och miljöer. Fotografierna ingår i kulturhistoriska dokumentationer som resulterat i ett stort antal böcker.

Under mer än 30 år var han knuten till Västerbottens museum – hans samlade bildskatt finns bevarad i länsmuseets arkiv och kommer givetvis att lyftas i en stor publik satsning på hemmaplan 2014. Sune Jonsson (1930-2009) erhöll ”fotografins nobelpris”– Hasselbladspriset 1993.

Sune Jonsson förblev under hela sin karriär dokumentärskildraren som arbetade med en museimans redovisande och uthålliga noggrannhet i bild och ord, medan Walker Evans har uppfattats mer som en fotograferande konstnär.

Satsningen på kulturfestivalen i Caën har gjorts i samarbete med bland andra svenska ambassaden och Svenska Institutet i Paris. Utställningen Sune Jonsson möter Walker Evans visades på Musée des Beaux-Artes i Caen, Frankrike, den 17 november 2012 – 28 januari 2013.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå2014 och Sune Jonsson i centrum på fransk festival