Publicerat 27 november, 2012

Vill diskutera användning av mark genom konst

En kulturskjuts på 20 014 kronor går till projektet Markanvändning som genom konst vill belysa och diskutera etableringen av gruvnäringen i norra Sverige.
– Hur ska vi nyttja våra råvarutillgångar och vår miljö? Det är något vi vill att besökaren själv ska fundera kring, säger Lena Stenberg, projektledare för Markanvändning.

Koncentrat Konstcentrum i Kiruna står bakom projektet där fem konstnärer och filmare från Kiruna, Jokkmokk, Sorsele och Tärnaby; Oskar Östergren, Lena Stenberg, Eva Nutti, Liselotte Wajstedt och Tomas Colbengtsson ska skildra etableringen av gruvnäringen i norra Sverige.

– Vi vill titta på hur utvecklingen sett ut, hur befolkningen reagerar och hur man tar emot gruvbolagen – och skapa något av de tankar och känslor som nyexploateringar av våra marker innebär, berättar Lena Stenberg.

Under Jokkmokks vintermarknad i februari 2013 ska Koncentrat Konstcentrum i Kiruna anordna bland annat workshops för att fånga upp allmänhetens tankar i frågan – något som de konstnärliga yttrandena ska ta avstamp i.

– Genom att föra ett samtal med olika personer – ung som gammal, vana konstbesökare och samhällsintresserade, hoppas vi hitta nya ingångar för att utveckla det konstnärliga arbetet. Vi kommer till exempel att hålla en workshop för barn och ungdomar i ämnet, säger Lena.

Resultatet kommer att presenteras med film, fotografi, installationer, ljud och text i en utställning på olika platser i norra Sverige under kulturhuvudstadsåret 2014. Samtal pågår med bland andra Norrbottens museum, Västerbottens museum och Jamtli museum.

Koncentrat Konstcentrum i Kiruna tilldelas en kulturskjuts för att testa och utveckla idén under 2013.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Vill diskutera användning av mark genom konst