Photo: Teater SMUTS - Do it like a dude. Photographer: Nettan Kock

Publicerat 25 januari, 2013

Humoristisk teater som ifrågasätter mansideal

Kulturföreningen Queerförvaltningen vill problematisera och ifrågasätta de rådande samhällsnormerna genom att ge den humoristiska föreställningen Teater SMUTS – Do it like a dude i Umeå 2013. Föreningen vill även lyfta queerfrågor på fler sätt under kulturhuvudstadsåret.

Queerförvaltningen är en ideell förening som jobbar med att synliggöra queerkultur i Umeå.

– Genom att ge Umeå Teater SMUTS föreställning Do it like a dude i april 2013 vill vi lyfta de normer som råder kring mansideal och dess konsekvenser, och uppmuntra till diskussion, säger Mio Isenrot, Queerförvaltningen.

Den Göteborgsbaserade frigruppen Teater SMUTS har i ett konstnärligt forskningsarbete undersökt hur man beter sig som en dude. Den tragikomiska föreställningen Do it like a dude dekonstruerar och rekonstruerar det som till vardags kallas för ”manlighet”, och speglar debatten om mäns och kvinnors plats i familjen, biologin och i samhället.

– Vi ser det som en försmak för vad som ska komma år 2014. Nu 2013 provar vi på att skapa diskussion genom teater som ingångsport, för att sedan utöka och förhoppningsvis kunna testa ännu fler arbetssätt för att öka intresset, kunskapen, det kritiska tänkandet och fantasin kring normbrytande frågor, säger Mio Isenrot, Queerförvaltningen.

Samarbetspartners till projektet är Teaterföreningen och Studiefrämjandet. Queerförvaltningen tilldelas en kulturskjuts på 20 014 kronor för att genomföra föreställningen och utveckla arbetet inför kulturhuvudstadsåret 2014.

Läs mer om Kulturskjutsen

Bilden: Teater SMUTS – Do it like a dude. Foto: Nettan Kock

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Humoristisk teater som ifrågasätter mansideal