Jojk

Publicerat 25 januari, 2013

Jojken väcks upp på nytt

Projektet Russuoh vuölieb/Väck upp jojken vill med hjälp av gamla arkiv återuppväcka jojken och uppföra en konsert i slutet av augusti 2014. En del av detta projekt, som drivs av Såhkie Umeå sameförening, beviljas nu en kulturskjuts på 20 014 kr. 

Bidraget från Kulturskjutsen möjliggör en workshop i Umeå på DAUM  (Institutet för språk och folkminnen) som en början på projektet där 20-25 yngre jojkare får i uppdrag att med stöd av mentorer, äldre jojkkunniga artister, och arkivresurser att leta fram gamla jojkar som inte har uppförts i modern tid. Målet är att utifrån traditionen omsätta och tonsätta styckena i en nytolkning av den ursprungliga jojken.

Ambitionen är att de återuppväcka jojkarna skall vara på ett flertal av de tio samiska varianterna, det vill säga från stora delar av Sápmi inom Norden. De unga som arbetar med detta kommer från olika delar av Sápmi och kommer i första hand att inrikta sig på jojkar från de områden där de har sina rötter. Det innebär att de platser, personer eller djur med mera som beskrivs kan ha relation över tid till de unga.

Konserten som blir resultatet av detta arbete ska spelas in och dokumenteras med hjälp av samarbetspartnern Sameradion och möjliga platser för konserten är Norrlandsoperan eller utomhus på Gammliaområdet.

– Det här kulturpolitiskt viktiga framtidsprojektet är en modern form av jojkutbildning för unga samer som avslutas med en unik jojkkonsert med återuppförande av jojkar som ”vilat” i arkiven ibland över hundra år, säger Eva Conradzon från Såhkie Umeå sameförening.

Läs mer om Kulturskjutsen

 

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Jojken väcks upp på nytt