Littfest

Publicerat 15 januari, 2013

Littfest breddar inslagen under 2014

Littfest som är norra Nordens största litteraturfestival, vill succesivt öka de internationella inslagen och bredda festivalen. Festivalen har tidigare beviljats 250 000 kr till sitt arrangemang 2013 och nu får föreningen Littfest 455 000 kr av kulturhuvudstadsutskottet i Umeå kommun, inför och under festivalen 2014.

Littfest har sedan några år tillbaka arbetat aktivt med internationella kontakter som olika författarscener och kulturinstitut i Europa, något som man vill fortsätta att fördjupa framöver. De internationella namnen på festivalen fyrdubblades 2012, vilket höjde det totala antalet gästande författare till 100. Detta är någonting som Littfest vill utveckla under 2014. Målet är att öka de europeiska inslagen och frågeställningarna. Under festivalen vill man både belysa europeiska författarskap och låta europeiska författare belysa inhemska och lokala frågor.

Andra exempel på inslag under 2013 och 2014 är: ett seminarium 2013 med yngre författare från Norden och Kanada med rötter i den samiska kulturen, samarbete kring litteratur och konst med Bildmuseet. (Gemensamt anordnas under 2013 bland annat ett evenemang med konstnären Carl Johan De Geer), under 2014 blir det evenemang i samverkan med Bildmuseet och universitetsbiblioteket kring surrealism och evenemang i samarbete med Svenska Akademien.

Mer information i kalendern:
Littfest 2013
Littfest 2014

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Littfest breddar inslagen under 2014