Convoy

Publicerat 15 januari, 2013

Convoy – ett nyskapande konstprojekt

Convoy är en installation och en kollektiv performance, där barnvagnen och det växande gräset används som bild, som ikon för framtiden. Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott har beviljat projektet 237 500 kr.

Konstnären Gunilla Samberg som står bakom projektet beskriver det så här:

”Ett tjugotal deltagare agerar förare i den performance som pågår i centrala delar av Umeå under hela utställningstiden. CONVOY är en mobilisering av skyddande krafter för att värna vår gemensamma jord, en gestaltning av våra existentiella villkor. CONVOY hämtar sin inspiration och näring från samisk tradition, ekologi och mytologi.
CONVOY använder barnvagnen och det växande gräset som bild, som ikon för framtiden. Barnvagnen är objektet för ömsint förvaring och framtida hopp. Barnvagnen signalerar bräcklighet och skörhet, den signalerar också allas ansvar. Vuxna vårdar barn som i sin tur kommer att vårda vuxna som åldras, generationer är länkar i en kedja som inte får brytas.
Miljö och materia, jord och gräs är lån som lämnas vidare. Jorden är en enhet. Den rena luften, den giftfria jorden, det drickbara vattnet är vad vi är skyldiga att lämna efter oss.”

Convoy planeras äga rum kring april – maj 2014 och blir då det andra inslaget under rubriken Konst x 8.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Convoy – ett nyskapande konstprojekt