Publicerat 1 februari, 2013

Åtta röster om programmet för Umeå2014

Vad tycker du om programmet för Umeå2014 och har du några förväntningar på kulturhuvudstadsåret?


nyhetsbrev_ulrika_gUlrika Grubbström, VD/länsmuseichef Västerbottens museum

– Programboken ger en överskådlig och bra bild av hur upplägget ser ut för året inom ramen för de åtta samiska årstiderna. I den presenteras ett rimligt urval som visar på bredden under kulturhuvudstadsåret i Umeå. Jag hoppas att det kommer många nya besökare till Umeå, att vi får en ny publik inom kulturen i allmänhet inkluderat museiovana. Programmet är startskottet som sätter kulturen högre på agendan.

nyhetsbrev_petter_l

Petter Lindgren, frilans Aftonbladet kultur 

– Det verkar bra, bättre än väntat. Imponeras av blandningen, sportinslagen och delaktigheten bland medborgarna. I Stockholm försvann kulturhuvudstadsåret men i Umeå verkar satsningen genomsyra hela staden. Kulturverkets satsning på barnen är speciellt kul.

 

nyhetsbrev_kerstin_b

Kerstin Brunnberg, ordförande i Kulturrådet   

– Programmet inspirerar! Det finns så mycket i Umeå och många unga människor engagerar sig. Det samiska inslaget, River Stories, Rock art in Sapmi, operan Blanche & Marie, utomhusoperan Elektra, Skulpturparken, invigningen av Sune Jonsson centrum för dokumentärfotografi kommer jag ta del av. Nu gäller det att stå på med transporterna. Det är viktigt att det är lätt att komma till Umeå under kulturhuvudstadsåret, att transporterna via exempelvis flyg och tåg fungerar för publiken. Jag kommer att åka till Umeå minst två gånger under kulturhuvudstadsåret.

nyhetsbrev_kennet_j

Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet 

– Umeå2014 utstrålar positiv energi. Det är mycket nytänkande i programmet. Positivt att projekten indelas efter de samiska årstiderna och att många samiska programpunkter presenteras. Hela Umeå verkar vara involverade i kulturhuvudstadsåret vilket ger viss styrka. Umeå har fått en mindre summa pengar än den man begärde för Umeå2014, men det hela beror ju på vad man gör med pengarna.

nyhetsbrev_åsa_sÅsa Simma, representant i det Samiska konstnärliga rådet för Umeå2014 

– Programmet är riktigt bra. Det skapar en stämning av nyfikenhet och vilja att veta mer. Att lära sig och undersöka. Den samiska kulturen är EU:s enda urfolkskultur vilket väcker nyfikenhet. Det är bra att det samiska lyfts fram, självklart, och att vi via olika programpunkter hittar små hem, som Norrlandsoperan och Bildmuseet, där vi får möjlighet att utvecklas. Det samiska är inte bara musik och konst.

nyhetsbrev_tomas_b

Tomas Blomqvist, VD UMEVA, Umeå  

– Programmet innehåller oändligt mycket mer än jag trodde även om jag tagit del av det tidigare. Det är fantastiskt att man varje dag, under kulturhuvudstadsåret, kan uppleva programpunkter som bidrar till måbra känsla, dialog och eftertanke. Umeå2014 kommer att leda till tillväxt och många stimulerande, kreativa möjligheter.Vi bygger ett nytt reningsverk för en halv miljard och satsar bland annat, via 1% regeln för konstnärlig utsmyckning, på vattenkonst inför 2014.

nyhetsbrev_lars_s

Lars Sahlin, kulturchef Umeå kommun  

– Programmet är mångfacetterat och välbalanserat. Jag tror att det är bra att göra en avstämning redan nu. Då får finns det fortfarande tid att komplettera och korrigera. Jag förväntar mig att Umeå2014 blir en injektion som lämnar spår långt efter kulturhuvudstadsåret.

 

 

nyhetsbrev_po_t

PO Tidholm, författare, frilans 

– Det ser jättefint ut! Bra bredd. Gillar speciellt det samiska inslaget och att Refused ingår. Saknar dock närvaron av Norrland, berättelsen om de svåra tiderna som funnits och de samtida som finns i denna landsända. Detta bör lyftas fram.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Åtta röster om programmet för Umeå2014