Photo: flickr-user Frugan (CC BY 2.0).

Publicerat 12 februari, 2013

Bilderboken lyfts fram

Bok- och berättarprojektet Give Me Five vill lyfta fram bilderbokens unika funktion som bland annat ett konstnärligt och pedagogiskt verktyg. Umeå kommuns folkbibliotek beviljas 120 000 kronor av kulturhuvudstadsutskottet till projektet under 2013 och 220 000 kronor reservas för 2014. Pengarna ska användas till fortbildningar, utställningar och sagofester.

Alla femåringar som går i förskola i Umeå kommun – kommundelarna ingår – bjuds in att delta i pedagogiska aktiviteter som leder till utställningar och sagofester. I aktiviteterna använder de sig av samma bilderbok.

Även familjerna kan vara med eftersom de bjuds in till träffar som bland annat tar upp betyddelsen av att läsa högt ur böcker och ger tips på bilderböcker.

Projektet är sammanknutet med det länsövergripande Give Me Five-projektet och samarbetar med Länsbiblioteket i Västerbotten och med andra regionala kulturinstitutioner.

Syftet är att stärka litteraturens ställning i förskolan och öka kunskapen om läsningens betydelse för utbildning och delaktighet i samhället.

Projektet började 2010 på några av Umeå kommuns bibliotek och nu vill man nå fler femåringar.

Läs mer om projektet

Foto: Flickr user Frugan (CC BY 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Bilderboken lyfts fram