Willy Pettersson

Publicerat 27 februari, 2013

Familjer i Litauen skapar kultur i Umeå

I projektet Kulturutbyte Umeå – Jurbarkas ska ett antal familjer i Litauen få möjlighet att besöka Umeå under 2013 för att inspireras till att skapa egna kulturuttryck. Tanken är att familjerna ska presentera sitt arbete i Umeå under kulturhuvudstadsåret 2014.

Budbärarna är en ekonomisk förening under IOGT-NTO (Sveriges största nykterhetsorganisation). Sedan två år tillbaka har Budbärarna, som består av personer som tidigare levt i missbruk, drivit projektet Tavelsjöbaden som går ut på att utveckla ett rekreationsområde vid Tavelsjön. Som en del i projektet har Budbärarna knutit kontakter med socialt utsatta familjer i staden Jurbarkas i Litauen. Under 2012 reste föreningen till Jurbarkas med kläder och leksaker till familjerna.

– Vi hjälper oss själva genom att hjälpa andra, förklarar Patrik Åström, ordförande i IOGT-NTO föreningen Budbärarna.

Utifrån denna resa har en idé om ett Kulturutbyte under 2013 och 2014 utvecklats.

– Vi vill ge familjerna i Jurbarkas möjlighet att besöka Tavelsjö och Umeå under 2013 för att få ta del av olika kulturupplevelser som ska inspirera till att de själva börjar skapa kultur, kanske i form av musik eller teater, berättar Willy Pettersson, IOGT-NTO föreningen Budbärarna.

Inom IOGT-NTO finns erfarenhet av att arbeta med teater bland personer som aldrig prövat detta förut.

– Vi vill inspirera familjerna och barnen att skapa exempelvis en teaterföreställning om sin tillvaro, säger Willy Pettersson.

Tanken är att familjerna i Jurbarkas efter besöket i Umeå ska arbeta vidare med olika kulturuttryck och dokumentera arbetet hemma i Litauen. Målet är sedan att familjerna ska presentera sitt arbete vid ett utbyte med Umeå under kulturhuvudstadsåret 2014.

IOGT-NTO föreningen Budbärarna tilldelas en Kulturskjuts på 20 014 kronor för att genomföra projektet Kulturutbyte Umeå – Jurbarkas.

Läs mer om Kulturskjutsen

Läs mer om detta projekt

 

På bilden: Willy Pettersson

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Familjer i Litauen skapar kultur i Umeå