Photo: Andreas Nilsson

Publicerat 12 februari, 2013

Kulturtåg ger nya upplevelser

Under 2014 kommer Botniabanan och andra järnvägslinjer att vara utgångspunkt för flera kulturaktiviteter. Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott har därför beslutat att ge Kulturtåget 350 000 kronor, under förutsättning att övrig sökt medfinansiering beviljas.

Exempel på olika aktiviteter inom projektet Kulturtåget kan vara ett invigningståg från 2013:s kulturhuvudstad Marseille till Umeå, ett större konstprojekt längs Botniabanan, åtta större kulturevenemang och flera nyskapande mindre evenemang.

Sundsvalls kommun är projektägare. Förutom Umeå2014 och Sundsvall deltar Timrå, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling. I arbetet ingår bland annat en förstudie under namnet ”Konsten går på räls”. I den undersöks möjligheterna att skapa konstupplevelser efter Botniabanan där själva resan är målet, med konstupplevelser på tågen och i miljön runt omkring. Det kan till exempel vara installationer på de stationer som finns längs banan.

– Kulturtåget ger nya möjligheter att bygga nätverk. Genom det kan fler människor ta del av kulturupplevelser i det offentliga rummet. Kulturtåget blir också en ny mötesplats för kulturutövare, säger Sven-Olov Edvinsson, kulturhuvudstadsutskottets vice ordförande.

Projektet söker medfinansiering från samtliga kommuner efter Botniabanan, Kulturbryggan, Landstinget i Västernorrland, Region Västerbotten och länsstyrelserna i Västernorrland och Västerbotten samt privat finansiering.

– Kulturtåget är ett projekt som på ett smart och lekfullt sätt använder sig av befintlig infrastruktur. Dessutom skapar det nya samarbeten mellan de städer som ingår i projektet, säger Fredrik Lindegren, Umeå2014:s konstnärlige ledare.

Läs mer om projektet

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Kulturtåg ger nya upplevelser