Ambassador meeting

Publicerat 8 februari, 2013

Träff med Umeå2014:s ambassadörer

Onsdag 6 februari hölls ett möte för Umeå2014-ambassadörer – personer som valt att engagera sig i kulturhuvudstadsåret genom att sprida information och engagemang om Umeå2014. Under mötet höll Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för Umeå2014, en genomgång av programmet.

Mötet var riktat till de personer som själva anmält intresse för att bli ambassadör via Umeå2014:s hemsida. När man bestämt sig för att bli Umeå2014-ambassadör får man skiva under ett åtagande som tydliggör riktlinjer för ambassadörskapet. I dagsläget har Umeå2014 37 personer som skrivit under åtagandet, och därmed tagit sig an uppdraget ”Umeå2014-ambassadör”.

Tanken med ambassadörskapet är att man som privatperson med eget nätverk ska kunna presentera och prata om Umeå2014 i lämpliga sammanhang för att på så vis öka kunskapen och sprida information om kulturhuvudstadssatsningen. Det har sedan slutet av 2011 anordnats totalt fyra träffar för Umeå2014-ambassadörer. Ambassadörskapet sker ideellt.

Presentation av programmet
Under träffen den 6 februari höll Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för Umeå2014, en genomgång av det axplock av programmet för kulturhuvudstadsåret som nyligen presenterats i en programbok.

– Programmet bygger på alla goda idéer som har kommit in till oss, men det är inte klart ännu. Programmet kommer att fortsätta att fyllas på under hela 2013 och in på 2014, förklarade Fredrik Lindegen.

Ambassadörerna fick även en visning av den nya webbplatsen och en ny power point-presentation som kommer att ingå i ett informations-kit som ambassadörerna själva kan använda när man presenterar kulturhuvudstadsåret i olika sammanhang.

Träffen avslutades med att ambassadörerna gav synpunkter på bland annat informationsmaterial. En önskan om programbroschyrer på finska lyftes, samt önskemål om mindre broschyrer i fickformat som kan spridas på ett enkelt sätt. En av ambassadörerna lyfte idén om en informationsträff för taxichaufförer där de får möjlighet att fördjupa sig i Umeås historia, kuriosa om staden och kulturhuvudstadsåret 2014.

Vill du bli Umeå2014-ambassadör? 
Det kommer att anordnas fler ambassadörsträffar framöver, men självklart kan du vara ambassadör även om du inte bor i Umeå. Vill du bli Umeå2014-ambassadör? Läs mer och anmäl ditt intresse här.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Träff med Umeå2014:s ambassadörer