Girl jumping on snow

Publicerat 18 mars, 2013

Örnsköldsvik inrättar bidrag för 2014-projekt

Som ett led i Örnsköldsviks och Umeås samarbete inför kulturhuvudstadsåret inrättar Örnsköldsviks kommun bidraget Kulturkicken. Där kan föreningar och fria aktörer söka finansiering till projekt- och arrangemangsidéer som skulle kunna vara ett inslag under programåret 2014.

Örnsköldsviks kommun kommer att vara en aktiv part under Umeås värdskap för Kulturhuvudstadsåret 2014 för att skapa och stärka relationer inom regionen Umeå-Örnsköldsvik. Kulturkicken är en motsvarighet till Umeås Kulturskjutsen, och föreningar och fria aktörer i Örnsköldsvik kan söka maximalt 10 014 kronor till projekt- och arrangemangsidéer. Syftet är att de ska kunna få en möjlighet att testa och utveckla sina idéer redan innan kulturhuvudstadsåret. Kriterierna för bidragen är i stort sett identiska. För att få stöd från Kulturkicken ska projekt- eller arrangemangsidén:

  • kunna bli en del av programåret 2014, även om bidraget inte innebär en garanti för att projektet kommer med i det officiella programmet för kulturhuvudstadsåret
  • arbeta utifrån ett men helst flera av kulturhuvudstadsårets mål
  • vara ny och gärna genomföras i samverkan med andra aktörer
  • utgå från de kännetecken som ska prägla ett kulturhuvudstadsprojekt (nytänkande, utveckling, medskapande, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och hållbarhet)
  • gärna ha en tydlig regional koppling till Örnsköldsvik-Umeåregionen, exempelvis genom samverkan med aktörer i andra delar av regionen.

För att ansöka om bidrag fyller föreningen eller aktören i ett webbformulär på Örnsköldsviks kommuns webbplats. Där ska projektidén beskrivas, samt hur projektet knyter an till kriterierna för ett kulthuvudstadsprojekt. Ansvarig för projektet måste vara 18 år eller äldre. Ansökan ska skickas in senast den 15:e varje månad. De projekt som beviljats bidrag från Kulturkicken presenteras i slutet av varje månad på Örnsköldsviks kommuns webbplats.

I nuläget har fem ansökningar kommit in i mars månad men man räknar med fler ansökningar. Projekt- och arrangemansidéerna handlar bland annat om en kulturbuss, en dansföreställning och en vinterfestival vid Varvsberget i centrala Örnsköldsvik.

– Vi ser gärna att idéerna är relationsskapande mellan Örnsköldsvik och Umeå, säger Lars Söderlind, samordnare på Örnsköldsviks kulturhuvudstadskontor.

 Läs mer om Kulturkicken på Örnsköldsviks kommuns webbplats

 

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Örnsköldsvik inrättar bidrag för 2014-projekt