Hällkonst / Rock art

Publicerat 12 mars, 2013

Stöd till hällkonst

Projektet Rock Art in Sapmi får 1 500 000 kronor för 2013 av Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott. 2 miljoner kronor reserveras för 2014.

Rock Art in Sapmi utgår från hällkonsten i vid bemärkelse. Genom samiska symboler och de nordliga kulturtraditionerna som grund levandegörs, förmedlas, tolkas och beskrivs historien, samtiden och framtiden på olika sätt. Det kan vara bland annat genom utställningar, teater- och berättarföreställningar, seminarier och program för skolan.

Förra året  fattade kulturhuvudstadsutskottet beslut om medfinansiering till projektet. Medel reserverades samtidigt för år 2013 och 2014. Projektet har nu kommit med en redovisning. Den visar att planen följs men att samtliga medel för projektet under 2012 inte har använts. Men utskottet bedömer att alla pengar kommer att behövas. I och med det finns inga hinder för att betala ut tidigare reserverade medel.

Läs mer om projektet

Bild: Hällbild, Nämforsen. Foto: Petter Engman.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Stöd till hällkonst