Photo: Anna-Karin Drugge

Publicerat 16 april, 2013

Fler internationella lag på Umeå Fotbollsfestival

Umeå Fotbollsfestival vill utvecklas inom fyra områden och får 600 000 kronor inför 2014 av Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott för att möjliggöra ett utökat kulturutbud i samband med arrangemanget.

Vad gäller de internationella ambitionerna vill Umeå Fotbollsfestival framförallt kunna bjuda in fler flick- och damlag från andra länder. Föreningar i Europa är inte ideella på samma sätt som de svenska. För att komma till Umeå Fotbollsfestival vill lagen dels ha reseersättning, dels bidrag för boende och mat.

Ett  annat mål är att skapa en miljömässigt hållbar festival. Med så stor mängd deltagare och övriga besökare är det viktigt att se över alla aktiviteter utifrån hur dessa påverkar miljön. Det handlar om energiförbrukning, logi, mat och transporter med ett särskilt fokus på transporter, menar arrangörerna.

Mötesplats för alla
Ett tredje område är att Umeå Fotbollsfestival ska vara en mötesplats för alla, en helhetsupplevelse. Därför vill Umeå Fotbollsfestival  på olika sätt söka samarbete med andra för att fästa uppmärksamheten på Umeå som kulturhuvudstad i Europa 2014. Visionen är att erbjuda en helhetsupplevelse med mötesplatser för spelare, ledare och tränare, för supportrar, familjer och släktingar samt för funktionärer.

Det fjärde området handlar om att öka antalet flicklag. Umeå är en jämställd idrottsstad och Mariehem SK har valt att satsa lika mycket på båda könen. Den utökade satsningen sker bland annat genom en delturnering för tonåriga flicklag och genom att bjuda in utländska flick- och damlag.

– Umeå Fotbollsfestival är ett viktigt inslag under den samiska  årstiden Giessie. Festivalen innebär stort medskapande och engagerar framförallt barn och unga, men också deras föräldrar. Genom den höjda ambitionen med inbjudningar till internationella lag säkras ett europeiskt utbyte och kulturmöten mellan breda målgrupper, säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kulturhuvudstadsutskottet.

Läs mer om Umeå fotbollsfestival

 

Bild: från Umeå Fotbollsfestival 2009. Foto: Anna-Karin Drugge

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Fler internationella lag på Umeå Fotbollsfestival