Publicerat 16 april, 2013

Fotografer utmanar med två perspektiv

Vem ser och vem blir sedd? Vi och dom andras (VODA) första gemensamma projekt skildrar tillvaron ur två perspektiv: dels utifrån – genom yrkesfotografens ögon, dels inifrån – genom de skildrades egna ögon. Kulturhuvudstadsutskottet beslutar att bevilja 220 000 kr för år 2013 och reservera 418 000 kr för år 2014 till projektet. VODA.

Bakom projektet står fotograferna Elin Berge, David Dahlberg, Alexandra A. Ellis, Malin Grönborg, Johan Gunséus, Sara  Lindquist, Linda Thompson och Lars Öberg. Genom att bjuda in dem som de skildrar att också delta i skapandeprocessen vill de bland annat  utmana sin fotografiska yrkesroll och makt över berättelsen.

Fotgraferna ställer sig frågor som Vem skildrar vem? Vem äger berättelsen? Hur beskrivs vår samtida verklighet och vem berättar?  På detta sätt vill de ifrågasätta uppdelningen av människor i ”vi och dom”. De menar att frågan och samtalet öppnar för nya infallsvinklar, förståelse, nytänkande och nyskapande.

Två utställningar
VODA ska resultera i två gemensamma utställningar; en på Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi och en i det offentliga rummet längs busslinjerna och på Vasaplan. I samband med utställningarna genomförs en samtalsserie baserad på bilderna, dit allmänheten och deltagarna i de enskilda projekten bjuds in. En utställningskatalog kommer att tryckas.

Inbjudna till Riga
VODA har blivit inbjudna att delta i Riga PhotoMonth 2014. Arrangörerna vill att Riga PhotoMonth på sikt ska bli en av Europas mest respekterade internationella fotofestivaler, en mötesplats mellan öst och väst. Man har anammat VODA:s tankegångar och arbetssätt och startar snart ett eget VODA inför Riga2014.

Lars Öberg, en av fotograferna i projektet ser fram emot att få skapa bilder tillsammans med dem som de skildrar.

– Det  kan leda till parallella berättelser i våra utställningar och blir en möjlighet att föra fram bilden som en skildring av samtiden. Eftersom vi är en grupp fotografer som gör detta kan vi också utveckla vårt  dokumentärfotograferande tillsammans, säger Lars Öberg som hoppas att projektet ska fortsätta i olika former efter 2014.

– Det här är mycket intressant fotoprojekt eftersom det ställer frågor och vänder på begreppen. Det är ett projekt som vill skapa förståelse mellan människor och utvecklar den starka ställning som dokumentärfotografiet har i Umeå och Västerbotten. Det är förstås också värdefullt att fotograferna samarbetar med Riga, säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kulturhuvudstadsutskottet.

Utbetalning sker under förutsättning att en icke vinstdrivande juridisk person bildas för att genomföra projektet.

Projektet har tidigare fått pengar av Umeå2014 genom en kulturskjuts.

Läs mer om projektet

På bilden: Lars Öberg, Elin Berge och Johan Gunséus. Foto: Yvonne Rittvall

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Fotografer utmanar med två perspektiv