Publicerat 9 april, 2013

HUMlab och Kulturverket satsar tillsammans

HUMlab och Kulturverket är två framgångsrika organisationer som nu väljer att satsa tillsammans. Genom gemensamma projekt, utbyte av personella och fysiska resurser och gemensamma mål skapar de ett unikt samarbete mellan kommunen och universitetet. Det nya samverkansavtalet kommer att signeras måndag den 15 april 2013.

Kulturverket är en verksamhet inom Umeå kommun vars uppdrag är att ta vara på barns och ungas kreativitet samt att utveckla estetiska lärprocesser i skolan. Detta gör de genom att tillsammans med elever arbeta i olika konst- och kulturprojekt, och deras verksamhet har uppmärksammats och prisats både nationellt och internationellt. Kulturverket och HUMlab började samarbeta 2007 när Kulturverket satte upp ”Bloggoperan” på Norrlandsoperan, och efter det har samarbetet fortsatt i olika former.

– Under åren har vi samarbetat genom olika kortare eller längre projekt, genom utbyte av personal och genom utbyte av idéer. Våra verksamheter har knutit an på ett naturligt sätt, men det har inte funnits något övergripande formaliserat samarbete. Nu väljer vi att ta detta ett steg längre och kommer tillsammans att teckna ett treårigt samverkansavtal som tydligt konkretiserar, synliggör och strukturerar upp vårt samarbete, berättar Arne Berggren, verksamhetschef för Kulturverket.

Möte mellan teknik och konst
HUMlab vid Umeå universitet experimenterar med, undervisar och forskar om mötet mellan ny teknik, humaniora och konst. Bland forskningen som bedrivs ingår till exempel att undersöka hur politiska rörelser påverkas av nya kommunikationssätt eller hur modern arkitektur anpassas efter ny teknik (som till exempel skärmar).

– Genom vårt samarbete med Kulturverket har vi en unik chans att få en tydlig koppling mellan forskning/teori och praktiskt genomförande. Vi har också båda goda kontakter och insyn i våra moderorganisationer; Umeå kommun och Umeå universitet, och därför kommer vårt samarbete att innebära ett närmande mellan dessa två. Vi är båda nätverksnoder och kan hjälpa till att skapa kopplingar som gör Umeå till en starkare aktör inom digital kultur och innovation, säger Patrik Svensson, föreståndare för HUMlab

Satsning inför kulturhuvudstadsåret
Konkret innebär samarbetet att HUMlab och Kulturverket kommer att dela på vissa personalresurser. Det kommer att arrangeras interna workshops, vissa gemensamma personalmöten och gemensamma lednings- och samverkansmöten. Målet är att arbeta tillsammans i minst två projekt per år, till exempel i Fair City, en stor satsning inför Umeå2014 där cirka 2000 barn kommer att medverka. Dessutom kommer organisationerna att utveckla nya plattformar för digital kultur. Konstnärligt campus och HUMlab-X är en viktig plattform för detta, men även HUMlabs verksamhet vid Campus Umeå spelar en viktig roll i samarbetet.

– Det finns otroliga kompetenser i våra två organisationer som är svåra att hitta och som båda skulle kunna dra större nytta av. Vi räknar med att detta samarbete kommer att utveckla och utmana, men att det också kommer att sätta Umeå på världskartan. Samarbetet är verkligen en win-win situation, både för våra organisationer, men också för kommunen och universitetet i stort! säger Arne Berggren.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | HUMlab och Kulturverket satsar tillsammans