Publicerat 3 april, 2013

Installationer i skogsträdgård

En kulturskjuts går till konstprojektet Förflyttningar i Arboretum Norr – en skogsträdgård med planterade träd och buskar från när och fjärran, belägen i Baggböle utanför Umeå. 
– Vi vill utforska vad som vad händer i mötet mellan konst och natur, säger Rebecka Adelhult Feklistoff, en av initiativtagarna till projektet.

Projektet drivs av skulptören Carina Olsson och bildkonstnärerna Rebecka Adelhult Feklistoff och Ulla Thøgersen.

– Vi har länge velat samarbeta kring ett konstprojekt i utemiljö. Med valet av Arboretum Norr som plats för projektet kom temat förflyttningar naturligt. Ett arboretum är i sig självt sinnebilden för förflyttning, kanske rent av tvångsförflyttning, berättar Rebecka Adelhult Feklistoff.

I Arboretum Norr i Baggböle är mer än 1400 exotiska vedartade växter planterade.

– Vår förhoppning är att besökarna ska uppleva att konsten lyfter fram nya sidor hos arboretumet och omvänt, säger Carina Olsson.

Konstprojektet kommer att bestå av fyra större verk på temat förflyttningar, där träden och omgivningen i skogsträdgården på olika sätt blir en del av konstverket.

– Konsten får genom det här projektet ytterligare en plats i det offentliga rummet. Konsten blir fritt tillgänglig för alla, dygnet runt om man så vill, säger Ulla Thøgersen.

Konstutställningen i Arboretum Norr äger rum 6 juni – 30 september 2014.

Projektet Förflyttningar tilldelas 20 014 kronor av Kulturskjutsen och Umeå2014.

Läs mer om konstprojektet

Läs mer om Kulturskjutsen

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Installationer i skogsträdgård