Publicerat 5 april, 2013

Interaktivt teaterprojekt för unga

I samarbete med Umeås vänort Helsingör kommer teaterprojektet Prins H. att äga rum under kulturhuvudstadsåret. Prins H. är ett interaktivt teaterkoncept med workshops och en föreställning som fokuserar på identitetsfrågor tillsammans med unga.

Prins H. är ett teaterkoncept som Hamletscenen i Helsingör utvecklat och producerat i samarbete med skolor och gymnasieskolor. Det är ett koncept i två delar, med workshops för vuxna som kommer i kontakt med ungdomar i sitt arbete och med en interaktiv föreställning om identitet och existens. Föreställningen belyser identitetsfrågor för unga med fokus på ungas livsmöjligheter och frågor som vem är jag, var kommer jag ifrån och vart vill jag.

Projektet syftar till att stödja ungdomar i existentiella frågor om identitet och stärka det nordiska samarbetet mellan kulturaktörer. Hamletscenen vill bistå i arbetet med att producera en svensk föreställning av konceptet i samarbete med skådespelaren Pascal Wibe som ska spela Prins H.

– Jag tror att det kan bli jättebra. Det är en rolig, livfull föreställning som passar väldigt bra för ungdomar, säger Pascal Wibe.

Han tror att föreställningen kan vara en ingång till teater för många ungdomar eftersom den fokuserar på aktuella frågor i Hamlets namn.

Helsingör kommer att bidra med finansiering till projektet. Just nu söks också finansiering från bland annat bilaterala fonder. Produktionen och workshops kommer att starta upp under hösten 2013, och under 2014 kommer föreställningen att visas på skolor och fritidsgårdar runt om i länet.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Interaktivt teaterprojekt för unga