umepedia nyhet

Publicerat 3 april, 2013

Mobilen blir faktabok om Umeå

En flerspråkig ingång till Wikipedia via smarta mobiler – det är syftet med UmepediA-projektet som nu får stöd av Umeå2014 och Kulturskjutsen. Via QR-koder på kulturellt viktiga platser och objekt i Umeå blir informationen mer lättillgänglig för stadens besökare.

Målet med UmepediA är att rejält öka möjligheten för besökare att ta till sig information kring olika objekt och platser i Umeå. Det ska göras med en kunskapsbank i form av flerspråkiga Wikipedia-artiklar om 100 olika kulturellt viktiga objekt i Umeå. Artiklarna kan sedan nås genom att intresserade skannar in en QR-kod vid det fysiska objektet med hjälp av sin smarta mobiltelefon.

– Genom att göra Umeårelaterade artiklar på Wikipedia tillgängliga på fler språk kommer det att bli enklare för internationella gäster att ta till sig Umeå och få en förståelse och uppskattning för kulturen och historian, säger Jan Ainali, verksamhetschef för Wikimedia Sverige, föreningen som är initiativtagare till projektet.

Wikimedia Sverige är en ideell förening med säte i Stockholm och är stödförening för svenskspråkiga Wikipedia. Eftersom Wikipedia är världens sjätte största webbplats kan projektet verkligen sätta Umeå på den digitala kartan. Förhoppningen från Wikimedia Sverige är också att framtida kulturhuvudstäder ska vilja delta i liknande samarbeten.

Målgruppen är bred och omfattar bland annat unga, turister och äldre. Synskadade kan också ta till sig informationen via uppläsningsverktyg i mobilen som omvandlar text till tal.

Projektet uppmanar även till delaktighet eftersom invånarna själva kan vara med och forma innehållet. Här nämns även en önskan om att inkludera samer att bidra med innehåll.
– Vår tes är att genom att göra vägen kortare mellan kulturen och människan blir det mer motiverande att engagera sig, säger John Andersson, projektledare på Wikimedia Sverige och initiativtagare till projektet.

Projektet får 20 014 kronor i bidrag från kulturskjutsen för att knyta till sig fler lokala samarbetspartners och finansiärer, något som väntas ske under juni månad. Redan i dag har Wikimedia Sverige etablerat ett samarbete med Umeå Kommun, Umeå Universitet och Riksantikvarieämbetet.

Huvudprojektet UmepediA inleds, om finanserna tillåter, under andra halvan av 2013 och arbetet pågår ända in under kulturhuvudstadsåret 2014. Via tävlingar och lokala workshops ska volontärer engageras för att bidra till fler översättningar och ett utökat innehåll.

Läs mer om UmepediA-projektet

Läs mer om Kulturskjutsen

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Mobilen blir faktabok om Umeå