Publicerat 4 april, 2013

Öppnar det sociala flödet

Som del i arbetet att engagera så många som möjligt i kulturhuvudstadsåret lanseras funktionen Tillbakablickar på Umeå2014-webben. Här visas det sociala flöde som genereras kring evenemangen i webbkalendern.

Som europeisk kulturhuvudstad 2014 vill Umeå att många är med och formar kulturhuvudstadsåret. Eftersom deltagarna spelar en viktig roll i varje kulturarrangemang är det här något som Umeå2014 vill ta fasta på.

– Vår nya avdelning Tillbakablickar tar sig an medskapandet genom att knyta ihop evenemang i webbkalendern med det sociala flödet som är genererat av användarna. Evenemangen kan på så sätt lyftas fram ur åskådarnas ögon, säger Elisabeth Lind, kommunikationschef på Umeå2014.

En tidslinje presenterar de evenemang som ägt rum eller som kommer att äga rum. Klickar du på ett av dessa evenemang visas det sociala flödet i form av ett bildspel. Här syns Instagrambilder och Twitterinlägg som publicerats i samband med evenemanget och som markerats med så kallade hashtags.

Några exempel på tidigare evenemang som genererat en hel del material är bland annat House of Metal, Umefolk och Utbrott.

Just festivaler så som nu aktuella Umeå Open kan tack vare sina många aktiviteter generera en hel del material, men om deltagarna är aktiva kan även mindre evenemang bli riktigt synliga.

Använder du Instagram eller Twitter?
Tagga gärna dina inlägg med evenemangens officiella hashtags eller #umea2014 för att de ska synas på Umeå2014-webben under Tillbakablickar.

Tillbakablickar

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Öppnar det sociala flödet