Publicerat 16 april, 2013

Samernas åtta årstider i åtta filmer

Samernas åtta årstider kommer att skildras genom åtta korta filmer som kan visas på många olika plattformar. En förhoppning är att de också ska visas i SVT. Producent är prisbelönta Bautafilm. Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott beviljar 450 000 kronor till produktionen.

Huvudman för projektet är Hijven, en förening för modern samisk kultur och media som är baserad i Tärnaby. Hijven är sydsamiska och betyder Bra. Projektledare på Hijven är Oskar Östergren, som också jobbar på Bautafilm AB. Bautafilm prisbelönades i år för filmen Ta av mig på filmfestivalen i Berlin och har nyligen deltagit på festivalen i Tammerfors.

Åtta årstider ska fungera både som underhållning och som undervisning för alla som vill veta mer om det samiska tankesättet och om naturens roll i vårt liv genom åtta årstider. Filmerna kan få många användningsområden men ska i första hand visas på Umeå2014:s webbplats men kan också finnas med vid olika presentationer och i samarbete med projekt under 2014. En ambition är att försöka få visa filmerna i SVT i samband med kulturhuvudstadsårets årstidsväxlingar.

Fyra kvinnor och fyra män
I varje film samarbetar man  med minst en aktiv samisk konstnär/artist. Dessa kreatörer har hittills tackat ja till att medverka: Monica Edmondson (Glas), Sofia Jannok (Musik), Ola Stinnerbom (Dans), Anders Sunna (Målare), Tomas Colbengtsson (Is-installation)

De medverkande är totalt fyra kvinnor och fyra  män som är nytänkande i sin konst utifrån sin samiska bakgrund. Det genomgående temat är hur vi läser naturen, samarbetar med den och inspireras av dess mångfacetterade skiftningar i vårt skapande.

– Det är roligt att få bidra till att visa kopplingen mellan natur och kultur. Vi hoppas att människor ska bli inspirerade och nyfikna på det samiska livet och känna att de får en personlig koppling till den kreatör man möter i varje film, säger Oskar Östergren.

Europas intresse över det nordliga urfolket är enormt, ett av filmernas syfte på webben är att fungera som brygga till Europa. Möjligheten finns även att sälja filmerna till europeiska TV-kanaler.

– Filmerna blir ett väldigt bra uttrycksmedel för att öka kunskaperna och förståelsen för det samiska perspektivet som är den del av det nordliga rummet och en internationell angelägenhet. De kan leda till att Umeås samiska profil inte bara blir mer känd utan också fördjupad, säger Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande.

Umeå2014:s samiska konstnärliga råd förordar projektet med denna motivering:

”Filmerna porträtterar både, genom sin form och innehåll, olika samtida konstnärliga uttryck och verksamma kulturarbetare i det samiska samhället. Konceptet med åtta årstiderna som form utgör både filmskaparens och de porträtterades egna tolkningar av sin egen kultur. Projektet bidrar med kunskap om det moderna samiska samhället och visar på ett samiskt aktörskap och nyskapande.”

Projektet har tidigare fått pengar av Umeå2014 genom Kulturskjutsen.

Läs mer om detta projekt

 

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Samernas åtta årstider i åtta filmer