Publicerat 16 april, 2013

Umeå Open Grand Slam i hög internationell klass

Umeå Open vill visa både Sverige och Europa att Umeå är ett lika självklart val för pop- och rockartister att gästa som huvudstäder i Norden. Därför vill föreningen kunna erbjuda ett program av hög internationell klass under 2014. Humlan beviljas 1 500 000 kronor för att stärka budgeten för artistgager.

Med Grand Slam 2014 vill Humlan nå ut till en stor publik inte bara i Umeåområdet, utan i hela Norrland och Sverige i stort och förhoppningsvis även en intresserad publik på andra sidan Kvarken. Humlan menar att populärmusik är en angelägenhet över generationsgränser och intressesfärer. Med Grand Slam 2014 vill föreningen kunna erbjuda en bred publik konserter och kulturevenemang som många i norr annars är vana att åka söderut till.

Grand Slam 2014 vilar på festivalerna Umeå Open och Pop Up som ska breddas och utvecklas. Humlan spelar också en viktig roll i den nya festivalen U x U, ett samarbete som kan leda till positiva synergieffekter som sätter Umeå på kartan.

Ytterligare en scen
En idé inför Umeå Open 2014 är att komplettera festivalens mest intensiva dagar med ytterligare en scen. Humlan har skissat på ett förslag om att bygga ett tillfälligt tak över Vasaplan med en stor scen utanför gamla biografen Royal. Konstruktionen skulle bli ett jättelikt tält mellan husen och täcka in hela Vasaplan. För att förverkliga den idén krävs dock ytterligare medel, utöver det bidrag som kulturhuvudstadsutskottet nu beviljat.

Samarbete med andra städer
Humlan har dessutom startat nätverket Norrlands Arrangörer som innebär ett samarbete med musikföreningar i Luleå, Piteå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund. Humlan kommer också att söka samarbete med Österbotten.

– Umeå Open Grand Slam  har stora möjligheter att väcka intresse långt utanför Umeå. Det visar tidigare erfarenheterav Umeå Open. Det är också väldigt bra att medskapande blir en viktig del i arrangemanget eftersom lokala arrangörer i stadsdelarna ska bidra, säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande för kulturhuvudstadsutskottet.

Kulturhuvudstadsutskottet har under 2011-2013 tidigare beviljat medel till Humlan med syfte att långsiktigt stärka Umeå som festivalstad.

Läs mer om projektet

 

Bild: The Coathangers spelning på Umeå Open 2013.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå Open Grand Slam i hög internationell klass