Publicerat 22 maj, 2013

Barnens stjärnhimmel visas på Umevatoriet

Hur tänker barn om stjärnor, planeter och rymden? Det visar Umevatoriet i samarbete med Kulturverket i projektet En ny nordisk stjärnhimmel. Barn från Island, Danmark och Umeå har fått hitta på egna myter, berättelser, musik och stjärnbilder på natthimlen tillsammans med konstnärer, musiker och lärare. Fredag den 24 maj 2013 redovisar eleverna sitt arbete på Umevatoriet.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Umevatoriet, Kulturverket, Nordplus och Norden (Nordisk Kulturfond och Kulturkontakt Nord). Barn från tre länder, Sverige, Island och Danmark har fantiserat fram egna myter, berättelser och musik och framförallt sina egna stjärnbilder på natthimlen.

– Eleverna har arbetat tillsammans i ett konstnärligt stafettarbete som har letts av professionella konstnärer i de tre länderna. Projektet har ägt rum under skoltid, med syfte att utveckla möjligheten till estetiska lärprocesser i olika skolämnen. Lärarna i de medverkande klasserna har därför också varit en viktig målgrupp i projektet. Vi har nu en fantastisk ny stjärnhimmel som berättar något om barnens vardagsliv, tankar och drömmar om framtiden, säger Beatrice Hammar på Kulturverket.

Eleverna berättar och visar upp sina arbeten på Umevatoriet fredag 24 maj 2013.

De medverkande skolorna är Östermalmsskolan och Minervaskolan, Umeå, Møllehøjskolen, Viborg, Korsholm Skole, Århus, samt Giljaskoli, Akureyri.

En ny nordisk stjärnhimmel ingår i Kulturverkets kulturhuvudstadsprojekt Fair City.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Barnens stjärnhimmel visas på Umevatoriet