Shuji Kogi

Publicerat 8 maj, 2013

Japanskt intresse för Umeå2014

EU Japan Fest har besökt Umeå för att träffa projektägare och kulturaktörer och diskutera samarbeten inför kulturhuvudstadsåret. Shuji Kogi och Takako Saeki var nöjda med besöket.

Den fristående organisationen EU Japan Fest i Tokyo har länge utvecklat och delfinansierat kultursamarbete mellan Japan och de europeiska kulturhuvudstäderna. Samarbetet sker bland annat genom kulturhuvudstädernas kanslier och de aktuella ländernas ambassader i Japan. Under kulturhuvudstadsåret 2012 i Guimaraes och Maribor arrangerades till exempel ett 20-tal programpunkter med japansk anknytning. Organisationen har stöd av bland annat tunga parter i japanskt näringsliv.

Den 6-7 maj 2013 besökte initiativtagaren Shuji Kogi (bilden) och hans medarbetare Takako Saeki Umeå. Under sitt besök i Umeå träffade de bland andra Umeå2014:s konstnärlige ledare Fredrik Lindegren, samiska företrädare samt projektägare under kulturhuvudstadsåret, till exempel festivalen U x U, kulturföreningen Humlan, Västerbottens museum och Bildmuseet. Shuji Kogi och Takako Saeki var mycket nöjd med besöket och imponerades av projektägarna han träffade – de var professionella och uppriktiga, tyckte han.

Det var andra gången Shuji Kogi besökte Umeå för att diskutera samarbeten med Umeå2014. Nu kommer den fortsatta dialogen med EU Japan Fest att fokuseras mer och mer på konkreta samarbeten med olika kulturhuvudstadsprojekt.

Läs mer om EU Japan Fest: http://eu-japanfest.org/n-english/

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Japanskt intresse för Umeå2014