kungkarlsspira

Publicerat 31 maj, 2013

Samiska odlingstraditioner med Hortikulturella Växterbotten

Umeå stads trädgårdssällskap, Lappmarkens trädgårdssällskap och Lapplands Kulturbotaniska trädgård kommer att stå som värd för ett sommarmöte nästa år – Hortikulturella Växterbotten. De får nu en kulturskjuts på 20 014 kronor.

– Vårt arrangemang visar bland annat på samiska odlingstraditioner, gamla kulturväxter i Kulturbotan, menar sällskapet.

Mötet som kommer att äga rum i augusti nästa år arrangeras årligen på olika platser i landet i samarbete med Riksförbundet svensk trädgård, Sveriges största trädgårdsorganisation med över 30 000 medlemmar och 160 lokala föreningar.

Träffen i Västerbotten kommer att ge kunskaper, idéer och inspiration samt presentera det kulturarv av växter som odlas i den västerbottniska regionen.

– Offentliga trädgårdsmiljöer, en unik kulturbotanisk trädgård, privata trädgårdar och kolonilotter kommer att visas upp.

1 och 2 augusti 2014 genomförs aktiviteter i Umeås centrala delar med omnejd och 3 augusti fortsätter arrangemanget på Gammplatsen i Lycksele.

Arrangemanget kommer bland annat att fokusera på Ulf Nordfjells arbete med SPA-parken och Umedalen, ”Lugn och ro”-parken och de delar av Rådhusparken som hinner bli klara. Arboretum Norrs park vid Baggböle Herrgård med växter från hela världen kommer även den att visas upp.

– Lusten att odla och pröva nytt kännetecknar trädgårdskulturen. Dessutom finns viljan att utbyta växter, fröer och odlingserfarenheter vida över hela världen.

Samarbetspartners:
Lappmarkens Trädgårdssällskap
Lapplands Kulturbotaniska Trädgård
Västerbottens Trädgårdsförbund
Riksförbundet Svensk Trädgård
Arboretum Norrs Vänner
ABF Västerbotten

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Samiska odlingstraditioner med Hortikulturella Växterbotten