Publicerat 3 maj, 2013

Speed dating med Umeå2014 och festivaler

Under 2013 anordnar Umeå2014 informationsträffar för olika grupper av kulturaktörer och samarbetspartners. Den första träffen hölls den 3 maj 2013 och riktade sig denna gång till festivalarrangörer.

Ett 30-tal personer verksamma inom olika musik- eller kulturfestivaler hade samlats för att få mer information om kulturhuvudstadsåret. Deltagarna fick bland annat veta mer om hur Umeå2014 arbetar med programmet, kommunikation, PR, företagssamarbeten och finansiering.

– Syftet med träffarna är att ge information om kulturhuvudstadsprojektet och erbjuda en mötesplattform för att stärka långsiktiga relationer mellan olika kulturutövare, säger Shauna Adams, programproducent på Umeå2014.

Under 2013 kommer Umeå2014 att anordna fler, liknande träffar, för personer som är verksamma inom olika områden. Däribland besöksnäringen, scenkonstområdet och arrangörer av projekt för barn och unga.

I slutet av 2013 kommer en träff att rikta sig specifikt till Umeåborna och andra som är intresserade av kulturhuvudstadsåret.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Speed dating med Umeå2014 och festivaler