Publicerat 29 maj, 2013

Statliga pengar till Umeåkonstnärer

Bildkonstnärsfonden har beviljat stöd till Umeåkonstnären Helena Wikströms konstprojekt Inconsistent Ground, som kommer att visas under kulturhuvudstadsåret.

I projektet Inconsistent Ground kommer bildkonstnären Helena Wikström att skapa en film, en utställning och ett socialt verk om naturen och de människor som rör sig kring Umeälvens delta. Projektet som beviljas 228 500 kronor från Bildkonstnärsnämnden ska visas under kulturhuvudstadsåret 2014.

Sveriges Bildkonstnärsfond är ett organ inom Konstnärsnämnden som fördelar stipendier och bidrag till bild- och formkonstnärer. Bidragen fördelas till projekt som utvecklar konstområdet och inriktningen på projekten kan ofta vara experimentell och forskande. Sammanlagt beviljades 8,9 miljoner till 43 projekt.

Andra Umeåkonstnärer som beviljats bidrag i denna fördelning är Knutte Wester för projektet Horungen och Mattias Olofsson för projektet Stor-Stina. De får 353 000 respektive 139 000 kronor.

Mer information: www.konstnarsnamnden.se

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Statliga pengar till Umeåkonstnärer