Publicerat 17 maj, 2013

Umeå2014 får högt betyg i EU:s utvärdering

Umeå2014 har uppfyllt kraven för att få Melina Mercouri-priset om cirka 1,5 miljoner euro. Arbetet med Umeås kulturhuvudstadsår får för övrigt mycket höga betyg av den expertgrupp som utsetts av EU att följa processen. Umeå2014 ses som en förebild för Europa.

Expertgruppen ”The Monitoring and Advisory Panel for the European Capital of Culture (ECOC) 2014” följer på uppdrag av EU-kommissionen de blivande kulturhuvudstäderna Rigas och Umeås arbeten inför kulturhuvudstadsåret. I april 2013 träffade expertgruppen delegationer från de bägge städerna och nu är expertgruppens rapport klar.

Expertgruppen berömmer Umeå2014:s strategier vad gäller Open Source och medskapande. Umeås metoder är nyskapande och långt mer utvecklade än hos tidigare kulturhuvudstäder. Juryn uppmanar också Umeå att dela med sig av sina erfarenheter  till övriga Europa.

Expertgruppen uppskattar också att Umeå2014 arbetar för ett kulturhuvudstadsår som ska bära frukt även på lång sikt och att hållbarhetsperspektivet är tydligt. Både det kulturpolitiska programmet och  marknadskommunikationsplaneringen bör tjäna som exempel på  ”best practice” sägs det vidare i rapporten.

Europaturnén ”Caught by Umeå” i åtta större städer ses också som ett bra sätt att föra in den europeiska dimensionen. De råd som expertgruppen vill ge inför det fortsatta arbetet är att Umeå2014 ytterligare bör stärka de europeiska aspekterna liksom att arbetet med att säkra den resterande nationella finansieringen bör prioriteras.

Expertgruppen sammanfattar sitt omdöme med att konstatera att Umeå har stora möjligheter att bli en framgångsrik och nyskapande kulturhuvudstad.

– Vi vill ju att Umeå2014 ska ta positionen som ledande i Europa när det gäller medskapande. Därför känns det naturligtvis mycket bra att expertgruppen erkänner och uppskattar vårt sätt att driva kulturhuvudstadsarbetet, säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kulturhuvudstadsutskottet.

Konstnärlige ledaren Fredrik Lindegren är också mycket nöjd med innehållet i rapporten.

– Det ger oss råg i ryggen att fortsätta att konkretisera allt det vi tror på. Dialogen med Bryssel är värdefull hjälp för att kunna skapa ett kulturhuvudstadsår som ger avtryck både här och i Europa.

I linje med utvärderingen får Umeå det pris på 1,5 miljoner euro som instiftats till Melina Mercouris minne. Melina Mercouri var kulturminister i Grekland och den person som initierade tankarna kring en europeisk kulturhuvudstad varje år. 1985 blev Aten den första europeiska kulturhuvudstaden och efter milleniumskiftet har två städer utsetts årligen.


Läs hela rapporten på engelska (PDF)

Tidigare rapporter:

Efter ansökan del 1, januari 2009 (PDF)

Efter ansökan del 2, september 2009 (PDF)

Första övervakningsrapporten, november 2011 (PDF)

 

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå2014 får högt betyg i EU:s utvärdering