Publicerat 4 juni, 2013

Körarrangemang i maj 2014

Odd Fellows kör i Umeå ska genomföra en internationell körstämma i maj 2014. Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott har beslutat reservera 50 000 i förlustgaranti till arrangemanget.

Körstämman som ska genomföras den 30-31 maj 2014 vänder sig till körer i Sverige, Norge och Finland. Drygt 20 körer med cirka 300 sångare har visat intresse att delta i stämman. Damkörer, manskörer och blandade körer ska bjudas in att delta. En stor körkonsert kommer att bli stämmans höjdpunkt, där medverkar även Musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola.

Projektet ska genomföras helt ideellt av Odd Fellows kör i Umeå och finansieras av deltagaravgifter och sponsring. Kören har dock ansökt om en förlustgaranti på 50 000 kronor, vilket kulturhuvudstadsutskottet nu beviljat.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Körarrangemang i maj 2014