konstncamp

Publicerat 19 juni, 2013

Satsning på forskning inför kulturhuvudstadsåret

Umeå universitets rektor har beslutat att använda 3,4 miljoner kronor ur sin strategiska resurs för tvärvetenskaplig forskning med särskild inriktning på kulturhuvudstadsåret 2014.

I EU-rapporten An international framework of good practice in research and delivery of the European Culture of Capital Programme definieras ett antal nyckelområden, bland andra stadens och regionens kultur; staden och regionens ekonomi; stadens och regionens demokratiprocesser och beslutsfattande; staden och regionen som lärandemiljö; samt stadens och regionens digitala kultur.

Umeå universitets forskning inom dessa och angränsande områden stärks genom samverkan och genom utvecklingen av ytterligare tvärvetenskapliga teoretiska och metodologiska perspektiv.

Några av målen för projektet är att:

  • Öka mobiliteten och kontaktytor mellan Umeå universitet och andra universitet med stark forskning inom detta fält.
  • Stimulera till nya forskningsprojekt.
  • Skapa nya tvärvetenskapliga samarbeten över fakultetsgränserna.

Arbetet ska ledas av en tvärvetenskaplig styrgrupp med deltagare från samtliga fakulteter och Lärarhögskolan, under ledning av Kjell Jonsson.

Bilden: Arkitekthögskolan, konstnärligt campus. Foto: Johan Gunséus / Umeå universitet

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Satsning på forskning inför kulturhuvudstadsåret