Publicerat 17 juni, 2013

Västerbottenskonstnärer ställer ut i Karasjok

Projektet Markanvändning, som fick Kulturskjutsen av Umeå2014, genomför en utställning med Tomas Colbengtson, Lena Stenberg, Eva Nutti, Liselotte Wajstedt och Oskar Östergren på Samisk senter for samtidskunst i Karasjok, Norge, sommaren 2013.

Markanvänding visar verk av fem konstnärer och filmare från områden i Norr- och Västerbotten som berörs av ny gruvetablering i Sverige eller som påverkats av skogsavverkning och vattenkraft. Den stora miljöpåverkan har förändrat livet för invånarna i de drabbade områdena.

Utställningen är en konstnärlig kommentar på markanvändningen där man valt att skildra ämnet i film, fotografi och fotografiska bilder tryckta på glas och andra föremål. Verken berättar hur utnyttjandet fortsätter och om vikten av att bevara våra naturresurser för att mer hållbara näringar ska ha en chans att överleva, till exempel renskötsel, turism och andra verksamheter där en naturen är viktig. Dessa frågor är högaktuella i hela norra Skandinavien.

Konstprojektet Markanvänding startade med en kombinerad utställning och workshop på Jokkmokks marknad i februari 2013. Det fick stöd av Umeå2014 och Kulturskjutsen och är egentligen en förstudie för ett större EU-projekt. Utställningen visas på Samisk senter for samtidskunst i Karasjok, Norge, mellan 6 juni och 25 augusti 2013.

Bilden: Gruvdrift i Kiruna 1926. Foto: Tekniska museet (CC BY 2.0). Bilden ingår inte i utställningen.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Västerbottenskonstnärer ställer ut i Karasjok