Publicerat 19 juli, 2013

Umeå2014-hjärtat mitt i älven

Intressegruppen ”Vi som älskar Umeälven” har tagit initiativ till att placera ett stort kulturhuvudstadshjärta på en bomkista i Umeälven, vid Myrsandskärs norra udde.

Hjärtat finns nu mitt i Umeälven, väl synlig för alla som färdas på älven och även Obbolavägen. Inflygningen till flygplatsen i närheten gör att det syns bra från luften för flygresenärer till Umeå. Hjärtat transporterades ut på älven i en pråm den 18 juli 2013. Placeringen är tillfällig, tanken är att det ska stå där åtminstone över sommaren.

Vi som älskar Umeälven är en idell intressegrupp som är aktiv på sociala medier för att för att uppmärksamma allt fantastiskt som man kan uppleva utmed Umeälven.

– Umeå har en helt fantastisk älv och vi ser det som en självklarhet att den ska få vara en del av det kommande kulturhuvudstadsåret, säger Hannah Hedengren som är en av de som ligger bakom gruppen.

Bomkistor och dykdalber är förankringsanordningar som används för att förtöja fartyg i farleder och hamnar eller i flottningssammanhang. Fram till 1980 användes Umeälven för att transportera timmer från inlandet till sågverk vid kusten. Bomkistorna och dykdalberna finns fortfarande kvar i älven som spår från flottningsepoken.

Foto: Kjell-Johan Hedengran

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå2014-hjärtat mitt i älven