Publicerat 10 juli, 2013

Umeåandan har funnits länge

Umeås satsning på det europeiska kulturhuvudstadsåret 2014 drivs genom övertygelsen att kulturdriven tillväxt är en viktig motor för utveckling och framgång för att skapa en attraktiv region.

Men vad ryms inom begreppet kulturdriven tillväxt? Umeå2014:s och Region Västerbottens gemensamma seminarium i Almedalen på temat ”Kulturdriven tillväxt utan gränser” visade att det  rymmer många infallsvinklar.

Vid seminariet den 5 juli 2013 framträdde bland andra Med Reventberg som tills nyligen varit chef för Västerbottensteatern, Västerbottensteaterns nya chef Fransesca Quartey, glaskonstnären Monica L Edmondson, Erik Palm som är projektledare för satsningen River Stories, Lars Westin, professor i regionalekonomi vid Umeå universitet, Karin Arvidsson, europeisk marknadsföringschef för Umeå2014 och Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för Umeå2014. Samtalsledare var kulturjournalisten Kerstin Brunnberg.

Umeå har fortsatt växa
– Till skillnad från de flesta orter i Norrland har Umeå fortsatt att växa även efter 1970-talet, påpekade Lars Westin. Enligt honom finns flera faktorer som historiskt bidragit till att skapa Umeås profil och som visar att många företeelser i Umeå, som kanske uppfattas som ”nya”,  funnits sedan lång tid.

Till exempel innebar den frisinnade andan att nya idéer prövades, att människor sökte nya vägar och ifrågasatte den rådande ordningen. Veganrörelsen skulle alltså enligt Lars Westin inte vara någon ovanlig eller ny företeelse för Umeå. Att det inte funnit någon dominerande överklass eller adel och att det sedan lång tid  funnits en stor genomströmning av människor och inte minst universitetets tillkomst har också varit avgörande för Umeås utveckling.

Stärker stadens image
Men vilken betydelse kan kulturdriven tillväxt få i praktiken? Enligt Lars Westin stärker den en stads image, besöksnäringen utvecklas, nya branscher och näringar som är kopplade till kunskapssamhället växer fram. Den kan ge indirekta effekter i form av att underleverantörer får uppdrag och i sin helhet leder den till en kreativare och stoltare stad.

De andra deltagarna i seminariet gjorde förstås sina egna associationer och reflektioner kring tillväxtbegreppet.

Några sammanfattande exempel:
Med Reventberg, som efter sin tid som teaterchef nu fortsätter att arbeta med kulturhuvudstadsprojektet Norrländsk passion som involverar alla fyra länsteatrar i norr och Samiska teatern.

– Ett nytt teaterhus i Skellefteå skulle vara ett jättelyft för teatern och något för Skellefteborna att vara stolta över.

– Som konstnärlig utövare kan det vara tröttsamt att hela tiden försöka bevisa att konsten har ett existensberättigande. Men det är bra att det tas fram siffror som visar att kultur har betydelse för att skapa tillväxt, menade Med Reventberg.

Älvarna källa till energi
Erik Palm från NorrlandsOperan presenterade det gränsöverskridande projektet River Stories som på många sätt knyter an till tillväxtbegreppet: River Stories tar nämligen sin utgångspunkt i älvarna och deras betydelse för utvecklingen av Västerbotten och dess kultur.

Föreställningarna turnerar i länet och visar hur älvarna varit och är en källa till energi, hur de agerar kommunikationsleder för människor, timmer och mat, och hur de tjänar som rekreationsplatser för människor som behöver koppla av.

– Tillväxt är när människor växer, menade Umeå2014:s konstnärlige ledare Fredrik Lindegren, som också påpekade att det inte alltid är lätt att kommunicera begreppet kulturdriven tillväxt. Tankegångar som följdes upp av Karin Arvidsson, europeisk marknadsföringschef för Umeå 2014 som beskrev hur kulturella satsningar på kultur ibland ställs mot andra behov i samhället.

Foto: Carina Hedenberg

Mer reflektioner från seminariet:
Här följer intervjuer med Fransesca Quartey, Monica L Edmondson och Lars Westin:Hela seminariet kan även ses i sin helhet här nedanför:

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeåandan har funnits länge