Publicerat 6 augusti, 2013

Katarina Hällgren vill sprida samisk kunskap

– Det finns en enorm okunskap om den samiska kulturen I Sverige och Europa. Umeå2014 hjälper förhoppningsvis till att ändra på detta, säger Katarina Hällgren, redaktör för kultur- och samhällstidskriften Samefolket.

Cirka en fjärdedel av Umeå2014:s 300 projekt har en tydlig samisk koppling. Katarina Hällgren har tittat närmare på dem och är mycket positiv.

– Min första tanke var att att den samiska kulturen uppmärksammas i stor omfattning, vilket givetvis är bra. Det är mycket konst och kultur, vilket inte är konstigt under ett kulturhuvudstadsår. Umeå2014 är ett ypperligt tillfälle att lyfta fram de samiska frågorna då arrangemanget uppmärksammas nationellt och internationellt.

På min fråga om vilka om programpunkterna hon tycker är speciellt intressanta väljer hon ”Jag vill bita huvudet av skammen”. I projektet, som visas i en utställning på Bildmuseet, belyser konstnären Katarina Pirak Sikku identitet och rasbiologi.

Jag vill bita huvudet av skammen handlar om ”mänsklig tillväxt, om att förstå sin historia, förlika sig och växa i och med den kunskapen”.

Katarina Hällgren väljer också ”Made in Sápmi” producerad i samarbete mellan sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji och Svenskt fjäll- och samemuseum, Àjtte. Med utgångspunkt i kvalitetshantverk, design och slöjd, fokuseras frågor om kunskapstradition, förändring och identitet.

– I Made in Sápmi lyfts dessutom, lättförståeligt, fram att Sápmi, samernas land, omfattar fyra länder. Att folket och kulturen är spridd i Sverige, Norge, Finland och Ryssland vilket inte alla känner till.

Mänskliga rättigheter

I november 2014 kommer Mänskliga Rättighetsdagarna, MR, arrangeras i Umeå. Då uppmärksammas rättighetsfrågor på olika sätt. MR syftar till att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och fördjupa och utveckla det regionala rättighetsarbetet.

– Att MR hålls i Umeå under kulturhuvudstadsåret är bra. Det är viktigt att uppmärksamma rättigheter, inte bara för samer, utan för alla.

Katarina Hällgren är imponerad av ”driftiga” Umeå sameförening, som arrangerat Samisk vecka i Umeå under 15 år och nyligen etablerat Tráppie – samiskt kulturhus i Umeå. En samlingsplats för kommunala samiska aktiviteter eftersom Umeå är förvaltningskommun för det samiska språket. Under Umeå2014 är minst 32 olika aktiviteter planerade i Tráppie.

– Som besökare i Umeå under kulturhuvustadsåret ska man absolut besöka Tráppie. Här finns medlemmar i Umeå sameförening som kan berätta om den samiska kulturen.

Dessutom kan man ta del av utställningar, lyssna till konserter, läsa samiska böcker och smaka samiska specialiteter.

Vad betyder Umeå2014 för den samiska kulturen?

– Kulturhuvudstadsåret hjälper förhoppningsvis till att öka kunskapen om den verklighet samerna lever i. Jag hoppas också att viktiga och aktuella frågeställningar lyfts som skapar intresse och debatt. Under de senaste tio åren har det skett en märkbar attitydförändring. Tidigare var det en skam att vara same. Idag är samiska ungdomar oerhört stolta över sitt ursprung och framhåller identiteten.

Vad ska man inte missa under Umeå2014?

– Via programpunkterna får man viss inblick i den samiska kulturen. Men att ta sig tid och prata med samer i Umeå, det är det bästa sättet att få kunskap om den samiska kulturen. Fråga vad du vill veta, annars är det lätt att gissa och dra egna slutsatser.

Foto: Privat

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Katarina Hällgren vill sprida samisk kunskap