Publicerat 13 augusti, 2013

Tusentals barn och unga skapar kultur

Fem stora Fair-projekt där tusentals barn och unga står i fokus som medskapande och publik presenteras av Kulturverket inför Umeå2014. Projekten får 800 000 kronor från Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott.

– En viktig röst blir nu hörd. I våra projekt är det barn och ungdomar som skapat allt material. Deras tankar, idéer och alster tas på allvar, utvecklas och gestaltas i samarbete med proffs. Inför 2014 har barn och unga i Umeå bland annat fantiserat om hur staden skulle kunna se ut om 50 år om de fick vara med och bestämma. Vi har fått en massa idéer om vad unga tycker är viktigt inför framtiden och dessa kommer vi lyfta in i vår verksamhet och utveckla, säger Arne Berggren konstnärlig ledare för Kulturverket i Umeå.

De fem Fair-projekten inför Umeå2014 är:

Fair Way
Kulturbussen, som skjutsar 25 000 elever per läsår till professionella kulturevenemang.

Fair Ground
som produceras i samarbete med Norrlandsoperans symfoniorkester. Produktionen blir en musikdramatisk uppsättning med avstamp i barnens och ungdomarnas material och där symfoniorkester möter hiphop.

Elever från årskurser 5 och 8 och gymnasiet i Umeå har skrivit beats och raptexter tillsammans med professionella hiphop-artister. Materialet har sedan förvaltats av Midgårdsskolan. Parallellt med detta utlystes en skrivartävling med temat ”Det kallas framtiden”. Cirka 80 texter kom in från hela Sverige. Artisterna Promoe och Embee har tolkat, förvaltat och lagt till sina egna konstnärliga uttryck. Resultatet är 10 nyskrivna låtar.

Fair City
som består av nio delar med varsitt framtidstema under rubriken ”Hur skulle Umeå se ut i framtiden om barnen fick bestämma?” Forskare/experter är knutna till varje tema. Varje delprojekt tar fram en paviljong som representerar framtidstemat. Här har samarbete skett med Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. De nio paviljongerna ställs ut på Rådhusesplanaden under invigningen av Umeå2014 och därefter flyttas de till olika stadsdelar och kommundelar.

Fair Opera
Via barn i Umeå och Rom som diskuterat rättvisa och rättvis musik, och formulerat regler har korta musikstycken skapats. Äldre barn i samma städer har utvecklat styckena. Resultatet av en novelltävling på temat ”Det kallas rättigheter” har utvecklats till libretton av studenter vid manusskrivarutbildningen vid Umeå universitet. Musiken, reglerna och libretton skickades därefter till musikhögskolor i Riga, Perugia, Rom och Piteå. Här skapade fem studenter 10 minuter opera vardera. Jan Sandström, kompositör och KG Johansson, librettist har, slutligen, komponerat och skrivit ihop materialet till en musikdramatisk helkvällsföreställning som uruppförs i Umeå i april 2014.

Fair Game
I projektet Läkekonst har Kulturverket under två år arbetat med långtidssjuka barn, deras familjer och hemklasser. Temat har varit fotboll. Unga vuxna med funktionsnedsättning har involverats och musikaliskt arbete har pågått på barnsjukhuset Bambino Gesù i Rom. Konstnärer och pedagoger har arbetat med text, musik och film. Detta material förvaltas av proffs för att skapa produktionen Fair Game – en fotbollsmusikal som är ett möte mellan professionella fotbollsspelare, idrott och kultur. Fair Game spelas på nationaldagen 6 juni 2014 under en heldag på T3-Arena.

2 000 barn och unga har bidragit med konstnärligt material, idéer och visioner i Fair-projekten. Kulturverket räknar med att minst 14 000 personer kommer att ta del av resultatet.

Kulturverket är en ”omyndighet” inom Umeå kommun med uppdrag är att ta tillvara på barns och ungas kreativitet. Sedan starten 2006 har två metoder utarbetats: ”Barn säger åt proffsen vad de ska göra” och ”Forskning är väl ingen konst?” Båda metoderna används i pågående projekt.

– Kulturverkets fem Fair-projekt är en viktig del av programåret. Det är också viktigt att ta tillvara barns och ungas tankar och idéer. Projekten har stark europeisk dimension, engagerar barn och unga i medskapande, stärker programmets mångfald och har även stark medfinansiering, säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande för kulturhuvudstadsutskottet.

Foto: johnwilliamsphd. Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Tusentals barn och unga skapar kultur