Publicerat 17 september, 2013

Nio kvinnor möter Tomas Tranströmers poesi

Nio kvinnor från olika kulturer har huvudrollen i projektet Molnskugga. De möts kring Tomas Tranströmers poesi och skapar ett performanceverk tillsammans. Studiefrämjandet i Umeåregionen får 100 000 från Umeå2014 för att genomföra projektet.

Molnskugga är ett feministiskt konstprojekt för att stärka utlandsfödda kvinnor och främja systerskap över etniska gränser.

– Kvinnor med olika kulturell bakgrund är huvudpersoner i projektet. De är underrepresenterade i det offentliga rummet, både som aktörer och konsumenter. Det vill vi ändra på, säger Gunilla Samberg, projektledare för Molnskugga.

Projektet ska leda till en kollektiv performance och Tranströmers poesi är det samlande temat. Hans dikter är översatta till många språk och deltagarna har möjlighet att läsa dikterna på sina egna språk och på svenska. Tomas och Monica Tranströmer har gett sitt bifall till projektet.

– Tranströmers poesi är lättillgänglig, ger bilder av det mest svenska, betydelsen av naturen, sommaren och människans plats i tillvaron. Hans poesi är humanistisk och allmängiltig och hans hållning är ödmjuk och förundrande, säger Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd och ordförande i kulturhuvudstadsutskottet.

Deltagarna lär känna varandra genom att öva läsning, tolka dikterna, diskutera och berätta om minnen och bilder från det egna hemlandet – som väcks till liv genom dikterna och samtalen. På det sättet byggs också den avslutande performanceföreställning och fest som genomförs 2014. Förutom arbetet med dikterna kommer kvinnorna också att sy sina scenkläder.

Molnskugga drivs av Studiefrämjandet i Umeåregionen inom ramen för Norrlandsoperans proiekt River Stories. Andra samarbetspartners är Statens kulturråd och Länsbiblioteket Västerbotten.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Nio kvinnor möter Tomas Tranströmers poesi