merpengar

Publicerat 17 september, 2013

Pengar till fler 2014-projekt

En lettisk satsning på Littfest, ett amatörteaterfestivalprojekt, Umeå skaparpris, utomhusbiovisningar samt en temadag om flickor och tanter får pengar av Umeå2014.
– De här projekten är bra exempel på utveckling av nya samarbeten och hur bredden i Umeås kulturliv bygger programåret, säger Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd och ordförande i kulturhuvudstadsutskottet.

Lettiskt på Littfest 2014
Inför litteraturfestivalen Littfest i Umeå i mars 2014 blir det programpunkter med flera lettiska författare. Det är ännu ett sätt att knyta samman de båda kulturhuvudstäderna Umeå och Riga i Lettland. Föreningen Littfest får 20 000 från Umeå2014 för att genomföra satsningen.

En av programpunkterna blir ett seminarium där poeter från Umeå och Riga ska skärskåda skillnader och likheter mellan de två städerna. Man planerar också gemensam poesiuppläsning med poeter från Riga och Umeå samt olika slags möten med aktiva inom det litterära fältet i syfte att arbeta fram ett långsiktiga utbyten.

Amatörteaterfestival
Under tre dagar i april 2014 arrangeras en amatörteaterfestival i Umeå med ensembler från Norr- och Västerbotten. Festivalen är en del i det nationella projektet LÄNK som drivs av Riksteatern och syftar till att stärka scenkonsten genom tillkomsten av nya manus för en modern ensemble. Projektet riktar sig till teaterintresserade mellan 15 och 20 år.

Under den regionala festivalen den 11-13 april 2014 riktas fokus mot Umeå. Då medverkar både etablerade och oetablerade aktörer från Norr- och Västerbotten i nio föreställningar. Det nationella projektet avslutas med en festival i Stockholm. Riksteatern Västerbotten får 80 000 kronor från Umeå2014 för att delfinansiera den lokala delen av projektet.

Skapande Umeåbor prisas
Umeå skaparpris, som startades av Anders Gunnarsson, delades ut första gången i januari 2013. Projektet stöds av Umeå2014 och det blir prisutdelning även 2014. Utöver priset och ceremonifesten finns även planer på att arrangera ett skapande forum med föreläsningar, kulturdebatter och framträdanden. Målet med Umeå Skaparpris är att skapa en mötesplats där skapande och kreativa Umeå Umeåbor kan träffas utanför sina vanliga kontaktgränser.

Priset som ska delas ut i olika kategorier i januari 2014 blir en slags sammanfattning av det skapande året 2013 och ett startskott för kulturhuvudstadsåret. Ett år senare kan nästa prisutdelning sammanfatta allt som skapades och arrangerades under 2014. Den ideella föreningen Umeå skaparpris får 70 000 från Umeå2014 för att genomföra projektet.

Mer utomhusbio nästa år
I slutet av augusti 2013 arrangerades en mycket lyckad filmvisning i Döbelns park. Nästa år planerar föreningen Tvåpunktnoll två nya kvällar med utomhusbio i Broparken med kringaktiviteter. De får 70 000 från Umeå2014 för att genomföra arrangemangen.

2014 ska evenemanget omfatta två dagar och programmet ska utökas. På dagen kommer man att visa barnvänliga filmer och lägga till en nattbio med skräckfilm för att locka besökare från 18 år och uppåt. Ett filmquiz på ett café planeras också i samband med visningen.

Temadag om flickor och tanter
Forskningsnätverket TantForsk ska en temadag, ”Tantflickans och flicktantens dag”, den 1 mars 2014. Där ska aktuella forskningsämnen inom forskningsnätverken TantForsk! och FlickForsk! presenteras. Det blir nio föreläsningar av experter inom etnologi, litteraturvetenskap, historia och sociologi. Umeå2014 bidrar med 7000 kronor för att genomföra temadagen.

TantForsk! och FlickForsk! är tvärvetenskapliga forskningsnätverk. TantForsk! studerar en grupp som tidigare ofta osynliggjorts inom forskningen; de äldre kvinnorna. FlickForsk! står för en genusmedveten forskning om flickors historia, kultur, liv och villkor.

Foto: Klickykbd. Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Pengar till fler 2014-projekt