Publicerat 17 september, 2013

Samiska frågor diskuteras under hela 2014

Umeå2014 avsätter 100 000 kronor för att delfinansiera en seminarieserie om samiska frågor. Seminarierna kommer att arrangeras under hela kulturhuvudstadsåret med nya teman vid varje årstidsväxling.

Svenska Samerna Riksförbund (SSR) och Centrum för Samisk forskning (CeSam) – Vaartoe ska tillsammans genomföra åtta seminarier med samisk tematik. De kommer att ta upp både historiska och dagsaktuella samiska teman. Föreläsningarna kommer att planeras tillsammans med Såhkie – Umeå sameförening.

Arrangörerna vill öka kunskapen om aktuella samiska frågor, och om hur den svenska samepolitiken påverkat samerna historiskt. Några exempel på teman för seminarierna är etik i urfolksforskningen, rovdjurssituationen, markexploateringar, statliga skolor för samiska barn och näthatet mot samer.

Varje seminarium kommer att vara upplagt som ett möte mellan teori och praktik. Mötet mellan samiska aktörer, till exempel sametingsledamöter och renskötare, och forskare ger en ytterligare dimension till de frågor som diskuteras. Man planerar även att arrangera ett seminarium i Bryssel, arktiska frågor är mycket intressanta ur ett Europaperspektiv.

Projektets långsiktiga mål är att etablera ett forum där SSR och Cesam i samarbete kan erbjuda regelbundna publika föreläsningar för en intresserad allmänhet även efter att kulturhuvudstadsåret har avslutats.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Samiska frågor diskuteras under hela 2014