Publicerat 25 september, 2013

Scen för nya uttryckssätt

Umeå2014 delfinansierar en serie performancearrangemang i Glashuset på Rådhustorget hösten 2014 och våren 2014. Arrangören, PAiN – Performance Art i Norr, vill bredda performancekonstscenen och stötta nya unga konstnärskap.

– Vår målgrupp är dels konst- och kulturintresserade Umeåbor men platsen Glashuset är vald främst för att nå publikgrupper som annars aldrig eller sällan tar del av performancekonst, säger Johannes Blomqvist från PAiN.

Serien består av sex arrangemang. Det första, som redan ägt rum, var Mjöl och vatten (bilden) med Stina Engman och Malin Andersson den 12 september.

Den 9 oktober visar journalisten, forskaren och konstnären Atieq SS Listyowati från Indonesien (som i höst också följer PAiNs arbete som en del i ett forskningsprojekt om dagens performancekonst i Europa) sitt verk the sound of lights som handlar om konstnärers forhållande till teknik. Det blir också konstnärssamtal på förmiddagen.

Den 12 november ska Mayuko Tanaka Boström, nyutexaminerad konstnär från Umeå Konstskola, genomföra ett humoristiskt verk om hur det är att komma från Japan till Sverige.

Under våren 2014 planerar PAiN att presentera ytterligare olika uttryckssätt inom performancekonsten i Glashuset. Även då består programmet av endast kvinnliga konstnärer.

– Att bara kvinnliga konstnärer medverkar är ett medvetet val. Vi vill lyfta fram dem i en performancevärld där män ofta tar och får större plats, säger Johannes Blomqvist.

Projektet får en kulturskjuts på 20 014 kronor från Umeå2014.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Scen för nya uttryckssätt