Publicerat 25 september, 2013

Teaterutbyte över Kvarken

Teaterentusiasterna på Holmön får en kulturskjuts av Umeå2014 för sitt projekt som handlar om utbyte av sommarteater med Finland.

Holmö sommarteater har nära kontakter med Skäriteatern på Replot i Korsholms skärgård i Finland. Inför kulturhuvudstadsåret vill de utveckla utbytet ännu mer och de båda teatrarna kommer att göra gästspel med 3-4 föreställningar hos varandra i juli och augusti 2014. Arbetet med gemensam planering och andra förberedelser påbörjades redan i juni 2013.

– Historiskt sett har vi alltid haft starka band över Kvarken och nu upprättar vi fler kontaktvägar inom ett nytt kulturområde, säger Tarja Lindkvist från Holmö sommarteater. Vi vill lägga grunden till ett bestående utbyte där nya generationer kan forma och utveckla kontakterna vidare.

Bidraget på 20 014 kronor från Kulturskjutsen och Umeå2014 ska användas till manusarbetet av Holmö sommarteaters nya uppsättning. Finansiering för själva utbytet med Skäriteatern kommer att sökas från flera regionala och nationella instanser i Finland och Sverige. På Holmön, som ligger i Kvarken utanför Umeå, finns också planer för en ny fast kulturscen för framtida arrangemang.

– Vi vänder oss till alla åldrar, såväl kvinnor som män, gamla och unga med intresse av att ta del av vår egen historia framförd i vår egen tids tappning. Vi hoppas också kunna värva nya intresserade att delta i spelen och förstås att besöka föreställningarna, säger Tarja Lindkvist.

Bilden: Replot. Foto: Christine und Hagen Graf. Creative Commons: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Teaterutbyte över Kvarken