Publicerat 24 september, 2013

Umeå kommun satsar på snökultur

Projektet SKI Umeå 2014 beviljas 300 000 kronor ur fritidsnämndens medel för satsningar på kulturhuvudstadsåret.
– Vi tror på projektets idé, att stärka skidkulturen i Umeå, säger Lennart Arvidsson (V), ordförande i fritidsnämnden.

Friluftsfrämjandet i samverkan med bland andra Svenska Skidförbundet, Västerbottens Museum, skolor, föreningar och andra skidsportsintressenter driver tillsammans projektet SKI Umeå 2014. Umeå fritid är med som delfinansiär och beslutade redan 2011 att bevilja 150 000 kronor till projektet och därefter årligen besluta om en medfinansiering med 300 000 kronor för åren 2012–2014.

Främja snökulturen i Umeå
I Umeåregionen klappar många hjärtan för skidåkning och vinteraktiviteter. Projektet SKI Umeå 2014 är initierat för att ytterligare lyfta fram Umeåregionens snökultur i ljuset. Projektet vill skapa en bestående plattform, känsla och lustfyllda minnen kopplade till vinteraktiviteter. Målet är att i ett livslångt perspektiv skapa en nära relation mellan snö, fritid och kultur. Projektet fokuserar särskilt på att nå barn och vuxna som nyligen flyttat till Sverige samt de stora grupper barn och ungdomar vars föräldrar inte bär med sig friluftslivs- eller vintersportstraditioner. Bland annat erbjuder projektet alla Umeås 10-åringar en skoldag med kostnadsfri skidåkning och arbetar för att arrangera och utveckla skolgårdar som kan locka barn och ungdomar till spontan snölek.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå kommun satsar på snökultur