Publicerat 18 september, 2013

Västernorrland samarbetar med Umeå under 2014

Genom samarbete med Umeå vill även Västernorrland använda kulturhuvudstadsåret för att göra sitt län och norra Sverige mer synligt i Europa, stärka kultursamarbetet över kommun- och länsgränser, öka antalet kulturturister till länet och utveckla kulturen som en drivande kraft i regional hållbar tillväxt. Man satsar 2 miljoner kronor på samarbetet.

En europeisk kulturhuvudstad är en stad som får chansen att visa upp och utveckla stadens/regionens kulturliv tillsammans med resten av Europa under ett helt år. Intresset för att besöka kulturhuvudstadsårets aktiviteter brukar vara stort. När Åbo var Kulturhuvudstad år 2011 kom 2,2 miljoner besökare totalt på kulturaktiviteter, anordnade runt omkring i den medverkande regionen, och hela sydvästra Finland rapporterade en ökning av antalet hotellnätter med 7 procent under 2011.

Därför satsar Västernorrland på ett nytt projekt med fokus på ökad samverkan, stärkt kultur och ökad turism. Kommunförbundets Kultur- och fritidspresidium, som består av ordförande och förvaltningschefer för Västernorrlandskommunernas kultur- och fritidsnämnder ser stora möjligheter i samverkan med Umeå att ”öppna det nordliga rummet i det europeiska huset”.

Fler kommuner vill vara med
Kommunerna i Västernorrland ser stora vinster i att samverka med Umeå och att vara en aktiv part i samband med kulturhuvudstadsåret. Bland annat har Örnsköldsvik och Sundsvall redan startat egna projektkontor för att driva samverkan med Umeå2014. Flera andra kommuner i länet håller som bäst på att sätta till lämpliga resurser. Nu planeras ett större länsprojekt som Kommunförbundet Västernorrland har för avsikt att sjösätta under hösten 2013 för att ta tillvara de stora möjligheter som Umeå2014 ger.

Kommunförbundet Västernorrlands Kultur- och fritidspresidie ser ett antal positiva effekter av det planerade länsprojektet:

  • Projektet ska inrikta sig på att skapa ökad samverkan mellan kommunerna i Västernorrland, Västerbotten och norra Sverige, för att med fokus på kulturen skapa långsiktiga förutsättningar för nya nätverk och kulturella samverkansprojekt i länet.
  • Projektet ska verka för att öka intresset för kulturen i länet och successivt öka antalet regionala besökare på länets kulturaktiviteter.
  • Projekt syftar till att analysera kulturturismen och underlätta för de lokala leverantörerna att, i samverkan över kommungränserna, paketera lokala attraktioner/kulturarrangemang för en nationell/internationell marknad.

Projektet är planerat att genomföras under perioden oktober 2013 – februari 2015 med en budget på cirka 2 miljoner kronor.

Foto: Niko Kunze. Creative Commons: Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Västernorrland samarbetar med Umeå under 2014