Publicerat 11 oktober, 2013

Ansök om bidrag till aktiviteter i Umeåregionen

Intresseföreningar, enskilda entusiaster, byaföreningar och ungdomsföreningar i Umeåregionen uppmanas söka bidrag från Leader URnära inför kulturhvudstadsåret.

Leader URnära driver två projekt som riktar sig till Umeåregionens landsbygd, det vill säga kranskommunerna i Umeåregionen samt Umeå (utanför tätorten) inför och under 2014. Projekten är så kallade paraplyprojekt vilket innebär att flera små projekt (delaktiviteter) kan genomföras under ”paraplyet”. Både att söka och redovisa är enklare än när man bedriver ett vanligt projekt. Ambitionen är att så många som möjligt ska kunna genomgöra en aktivitet i sin egen bygd innan eller under 2014. Det ena projekt riktar sig till personer under 25 år. Man kan söka upp till 25 000 kronor.

Du som är ung eller vuxen och har idéer om vad som skulle vara intressant att visa upp eller uppleva i din närhet under 2014 – nu har du chansen!

Mer information om bidraget, blanketter m.m.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Ansök om bidrag till aktiviteter i Umeåregionen