Publicerat 14 oktober, 2013

Balticgruppen satsar på U x U Festival

Balticgruppen är U x U-festivalens första Co-Creating Sponsor inför sommaren 2014.
– Vi på Balticgruppen är peppade på att tillsammans med Umeåborna och alla andra besökare, kunna skapa Sveriges bästa festival, säger Markus Olsson på Balticgruppen.

U x U är en helt ny musikfestival som arrangeras i Umeå med start sommaren 2014. Festivalen drivs av den ideella, ej vinstdrivande föreningen, U x U Festival. Grundtanken med festivalen bygger på medskapande och en unik finansieringsmodell har tagits fram för att låta en betydande del av projektet finansieras genom crowdfunding. En särskild biljett, som bara finns till försäljning till och med 31 oktober 2013, förlänger festivalen med +15 sekunder och gör därmed köparen till medskapare av U x U.

– Det är här och nu grunden byggs för den första U x U-festivalen och att knyta en Co-Creating Sponsor som Balticgruppen till föreningen i detta skede är värt oerhört mycket, säger verksamhetsledare Victor Hillebjörk.

U x U Festival siktar på att presentera en festival med upp till 20.000 besökare redan första året. En målsättning som festivalen nu kommer närmare i och med samarbetet med Balticgruppen. Avtalet är på ett år men med en ömsesidig förhoppning om förlängning. Co-Creating Sponsor innebär att samarbeta med U x U-festivalen på den högsta sponsornivån, att äga en stark vilja att vara med att skapa en ny musikfestival och att vilja bidra till en fantastisk festivalupplevelse för besökarna.

I linje med Balticgruppens tidigare satsningar på kulturlivet i Umeå grundar sig samarbetet med U x U-festivalen på att Balticgruppen gärna ser sig som en aktiv del i Umeås utveckling och på olika sätt färsöker medverka till den. Tidigare har Balticgruppen bland annat bidragit till utvecklingen av NorrlandsOperan, Jazzfestivalen och Samiska veckan. Balticgruppen är den största privata fastighetsägaren i Umeå.

– Det som är bra för Umeå är bra för Balticgruppen. U x U är bra för Umeå, för Umeåborna, för besökare och för de näringar vi är verksamma inom. Vi på Balticgruppen är peppade på att tillsammans med Umeåborna och alla andra besökare, kunna skapa Sveriges bästa festival, säger Markus Olsson på Balticgruppen.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Balticgruppen satsar på U x U Festival