Publicerat 15 oktober, 2013

Japansk kultur i Umeå under kulturhuvudstadsåret

Svensk Form får 150 000 kronor för 2013 och 200 000 kronor reserveras för 2014 av Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott. Projektet handlar om kulturutbyten med Japan och är ett samarbete med organisationen EU JapanFest.

– Genom att bjuda in asiatisk kultur öppnas möjligheter till ny syn på vår egen och europeisk kultur. På så sätt kan vi utforska identiteter och livsstilar. Från japanska företag och konstnärer finns ett stort intresse av att samarbeta med Umeå, säger Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande.

Genom utställningar och andra aktiviteter ska lokala kreatörer och institutioner engageras för att stärka det redan goda utbytet med Japan inom design, arkitektur, mode och andra kulturområden. Projektet innefattar till att börja med fyra delprojekt:

  • Tidningen FORM – En specialupplaga med tema utbyte Japan-Sverige ges ut i Tokyo respektive Umeå.
  • PechaKucha Umeå – I samarbete med grundarna för PechaKucha, Klein-Dytham Architects, genomförs en PechaKucha-kväll i Umeå med korta presentationer om vitt skilda ämnen för att främja och förstärka det offentliga samtalet.
  • Wisdom Forest Moss Garden – En mossträdgård skapas av designentreprenören Teruo Kurasaki i samarbete med Komatsu Prefecture och Komatsu Forest. Trädgården byggs upp på plats i Umeå i samarbete med lokala aktörer.
  • Plenitude Shibori – en textilutställning med nio japanska och nio svenska konstnärer visas först på svenska ambassaden i Japan och sedan i Sverige.

Svensk Form samordnar genomförandet av delprojekten i samverkan med lokala aktörer och de japanska aktörerna.

– Utbytet av samtidskultur med de främsta företrädarna från båda kulturernas spjutspetsområden kommer verkligen att berika kulturlivet i Umeå, säger Ewa Kumlin från Svensk Form.

Organisationen EU JapanFest har sedan 1993 utvecklat och finansierat kultursamarbete mellan Japan och Europas kulturhuvudstäder, med stöd av japanskt näringsliv. Flera representanter för festivaler och kulturinstitutioner i Umeå har redan bjudits in att besöka Japan.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Japansk kultur i Umeå under kulturhuvudstadsåret