Publicerat 15 oktober, 2013

Pengar till kulturhuvudstadsprojekt

Umeå2014 ger stöd till flera projekt som breddar kulturhuvudstadsprogrammet; aktiviteter i kommundelen Holmsund-Obbola, konstprojektet Markanvändning och en europeisk berättarkonferens.
– Programåret fylls på med programpunkter av väldigt olika karaktär. Här har vi projekt som ställer kontroversiella och angelägna frågor, engagerar och riktar sig till breda målgrupper, säger Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande.

Kulturhuvudstadsprogram i Holmsund-Obbola
Många arrangemang kommer att äga rum även utanför Umeå under kulturhuvudstadsåret. Holmsund-Obbola kulturförening driver projektet Kultur i skärgården som består av en lång rad aktiviteter, till exempel firandet av Obbolabrons 25-årsjubileum, konst- och fotoutställningar, musik- och sportarrangemang, utflykter och en ny musikal.

Kulturföreningen samarbetar med flera andra föreningar, kyrkor och andra aktörer i ett gemensamt program som håller på att utvecklas. De får 100 000 kronor från Umeå2014 som en delfinansiering av projektet.

Mötesplats för äldre
En inspirerande mässa som ska äga rum på Nolia i oktober 2014. Den ska ha ett brett program med föredrag, seminarier, uppvisningar, underhållning, tävlingar och kringaktiviteter. Utställarna ska presentera olika aspekter av hälsa, friskvård, äldreomsorg, resor, hobby, fritid, hjälpmedel, mat och kultur. Mässan ska också visa att Umeå kan ta emot en äldre och växande befolkning.

Arrangören PRO Västerbotten tänker samarbeta med andra organisationer i Sverige, Finland, Norge och andra länder för att locka besökare till mässan. Umeå2014 bidrar med 95 000 kronor för att finansiera lokalhyran för mässan.

Exploatering av naturrikedomar i fokus
Projektet Markanvändning handlar om frågeställningar och kommentarer om exploatering av naturrikedomar i norra Sverige. Konstnärerna och filmarna Tomas Colbengtson, Lena Stenberg, Eva Nutti, Liselotte Wajstedt och Oskar Östergren har arbetet med projektet under drygt ett år.  De vill visa hur människor kämpar för rätten att få leva kvar utan markexploatering, hur marker har exploaterats historiskt och hur det har förändrats människors liv.

Markanvändning utmynnar i en utställning på Västerbottens museum våren 2014. I anslutning till utställningen planeras workshops, föreläsningar och eventuellt en performance. Projektet som drivs av Koncentrat konstcentrum får 73 000 kronor från Umeå2014.

Europeisk berättarkonferens
FEST (Federation for European Storytelling) har valt Västerbotten som ort för sin årliga konferens 2014. Europeiska berättarorganisationer (även en del utomeuropeiska) träffas i Umeå, Skellefteå och Malå i juni. Värd är Berättarnätet Sverige, som är en paraplyorganisation för svenska berättarorganisationer, berättarensembler och berättarfestivaler. Tillsammans med lokala och regionala aktörer arrangeras ett berättarsymposium på temat ”berättelser i norr”.

Hundra professionella berättare från Europa kommer att delta, liksom många berättare från Sverige och andra intresserade. Programmet blir en blandning av branschmöte och publika program. Arrangemanget får 100 000 kronor i stöd från Umeå2014.

Bilden: Holmsund-Obbola-bron. Foto: Geson Rathnow. Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Pengar till kulturhuvudstadsprojekt