Publicerat 15 oktober, 2013

Satsning på webbsändningar

Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott har beslutat reservera högst 2 miljoner kronor för en riktad satsning på webb-tv-sändningar av programåret. Det kommer att göra Umeå2014 tillgängligt för många fler.

Det finns förväntningar på en europeisk kulturhuvudstad att tillgängliggöra programåret även för de som inte kan vara på plats när evenemangen ger rum. Det kan vara personer som inte har möjlighet att resa till Umeå eller människor på äldreboenden, skolelever etc.

– Vi vill att alla som vill ska få ta del av programmet och då handlar det både om att tillgängliggöra produktioner av hög kvalitet och att kunna erbjuda tekniska lösningar som gör det enkelt att titta på dem, säger Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande.

Webbsändningarna kan innehålla evenemang eller återkommande studioprogram med höjdpunkter och intervjuer. Programmen kan direktsändas och finnas kvar i ett arkiv som en dokumentation av kulturhuvudstadsåret.

Äldreboenden och andra utvalda kan erbjudas särskilda tekniska lösningar som gör det möjligt för de äldre att på ett mycket smidigt sätt ta del av programmen i sina vanliga tv-apparater. Diskussioner kring detta förs med bland andra Umeå kommuns socialtjänst, landstinget och region Västerbotten. Många frågor som handlar om rättigheter och avtal måste också lösas. Webb-tv-sändningarna blir ett komplement till de program från kulturhuvudstadsåret som kommer att sändas i ”vanlig” tv.

Foto: Maria Morri. Creative Commons: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Satsning på webbsändningar